Remote Postural Effects Influencing M. Biceps Brachii


Authors: M. Vrbová;  D. Pavlů
Authors‘ workplace: Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, Praha vedoucí katedry doc. PaedDr. D. Pavlů, CSc.
Published in: Rehabil. fyz. Lék., 20, 2013, No. 1, pp. 43-46.
Category: Case Report

Overview

The article describes a retrospective longitudinal case study of a patient suffering from pains in the area of distant insertion of m. biceps brachii, conditioned by general change of body posture based on structurally shortened opposite extremity. It also outlines a survey of functional relations of the upper extremity to the axial organ in connection with general of body posture and, also, to differential diagnostic survey for the pains in the area of elbow joint

Keywords:
m. biceps brachii, functional relations, elbow joint, physiotherapy, differential diagnostics


Sources

1. BĚHOUNEK, J., HRUBINA, M., SKOTÁK, M., KRUMPL, O., ZAHÁLKA, M., DVOŘÁK, J., FUČÍK, M.: Hodnocení operační léčby ruptury distální úponové šlachy musculus biceps brachii. Acta Chirurgiae Ortopedicaes et Tramatologiae Čechosl., 76, 2009, s. 47–53.

2. DAVIS, M. W., YASSINE, Z., AKRON, O.: An etiological factor in tear of the distal tendon of the biceps brachii. Report of two cases. Journal of Bone and Joint Surgery, 35-A, 1956, 6, s. 1365–1368.

3. FLEISIG, G. S., BARRENTINE, S. W., ESCAMILLA, R. F., ANDREWS, J. R.: Biomechanics of overhand throwing with implications for injuries. Sports Medicine, 21, 1996, 6, s. 421–437.

4. GROSS, J. M., FETTO, J., ROSEN, E.: Vyšetření pohybového aparátu. Praha, Triton, 2005, 1. vydání, 599 s., ISBN 80-7254-720-8.

5. CHEW, M. L., GIUFFRÉ B. M.: Disorders of distal biceps brachii tendon. RadioGraphics, 25, 2005, s. 1227–1237.

6. KEGELS, L., OYEN, V. J., SIEMONS, W., VERDONK, R.: Bicipitoradial bursitis. A case report. Acta Ortop. Belg., 72, 2006, s. 362–365.

7. KIBLER B. W., SCIASCIA, A.: Kinetic chain contributions to elbow function and disfunction in sports. Clinical Sports Medicine, 23, 2004, 4, s. 545–552.

8. KOLÁŘ, P.: Systematizace svalových dysbalancí z pohledu vývojové kineziologie. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2001, 4, s.152–164.

9. KOLÁŘ, P.: Vadné držení těla z pohledu posturální ontogeneze. Pediatrie pro praxi, 2002, 3, s. 106–109.

10. MAZZOCCA, A. D., COHEN, M., BERKSON, E., NICHOLSON, D., CAROFINO, B. C., ARCIERO, R., ROMEO, A. A.: The anatomy of bicipital tuberosity and distal biceps tendon, Journal of Shoulder and Elbow Surgery, 16, 2007, 1, s. 122–127.

11. McMULLAN, J., UHL, T. L.: A kinetic chain approach for shoulder rehabilitation. Journal of Athletics Training, 35, 2000, 3, s. 329–337.

12. MORREY, B. F.: The elbow and its disorders. Philadelphia, Saunders, 4. vydání, 2006, 1211 s.

13. VÉLE, F.: Kineziologie. Přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. Praha, Triton, 2006, 2. rozšířené a přepracované vydání, 375 s., ISBN 80-7254-837-9.

14. VOJTA, V., PETERS, A.: Vojtův princip. Svalové souhry v reflexní lokomoci a motorická ontogeneze. Praha, Grada Publishing, 1995, 181 s., ISBN 802-7169-004-X.

15. ZÍTKOVA, L.: Cílené trojrozměrné pohyby akra horní končetiny a jejich vliv na posturální motoriku. Diplomová práce, Olomouc, Ústav fyzioterapie FZV UP, 2010, 111 s.

Labels
Physiotherapist, university degree Rehabilitation Sports medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account