Spontaneous abortions in Slovakia from 1997 to 2009


Authors: Z. Kosibová;  M. Korbeľ;  Z. Nižňanská
Authors‘ workplace: I. gynekologicko-pôrodnícka klinika, LF UK a UN Bratislava, Slovenská republika
Published in: Prakt Gyn 2011; 15(3-4): 131-136
Category: Original Article

Overview

Objective:
An epidemiological analysis of spontaneous abortions in Slovakia between 1997 and 2009, including future trends.

Material and methods:
Statistical data about spontaneous abortions obtained from the Slovak and Czech national Health Statistics Yearbook. Retrospective analysis of total numbers of spontaneous abortions, abortion ratios and abortion rates.

Results:
The total number of 6,713 spontaneous abortions in Slovak Republic in 1997 increased to 7,571 in 2009. The abortion ratio increased from 11.36 in 1997, to 12.37 in 2009. The abortion rate increased from 4.69 to 5.30 during this period.

Conclusion:
The total number of spontaneous abortions, abortion ratio and abortion rate increased from 1997 to 2009 by 13%, 9% and 13%, respectively.

Key words:
spontaneous abortion – abortion ratio – abortion rate – fertile age


Sources

1. Vojtaššák J, Malová J, Braxatorisová T. Morfologické a cytogenetické vyšetrenie spontánneho potratu. Gynekol Prax 2007; 5(2): 79–81.

2. Vojtaššák J, Malová J, Demjénová Ľ et al. Vývojové chyby u reprodukčných strát v I. trimestri gravidity. Prakt Gyn 2005; 9(2): 15–18.

3. Korbeľ M. Spontánny potrat. Úvod k téme čísla. Gynekol Prax 2007; 5(2): 70–71.

4. Vojtaššák J, Korbeľ M, Vojtaššák B. Význam vyšetrenia spontánneho potratu pre klinickú prax. 1. časť Chromozómové aberácie. Gynekol Prax 2007; 5(2): 82–87.

5. Vyhláška MZ SSR o povinných hláseniach súvisiacich s ukončením tehotenstva č. 22/1988 Zbierky zákonov.

6. Zákon SNR o umelom prerušení tehotenstva č. 73/ 1986 Zbierky zákonov.

7. Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 1997. Bratislava: UZIŠ 1999.

8. Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky1998. Bratislava: UZIŠ 2000.

9. Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 1999. Bratislava: UZIŠ 2000.

10. Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2000. Bratislava: UZIŠ 2001.

11. Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2001. Bratislava: UZIŠ 2002.

12. Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2002. Bratislava: UZIŠ 2003.

13. Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2003. Bratislava: UZIŠ 2004.

14. Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2004. Bratislava: UZIŠ 2005.

15. Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2005. Bratislava: NCZI 2006.

16. Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2006. Bratislava: NCZI 2007.

17. Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2007. Bratislava: NCZI 2008.

18. Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2008. Bratislava: NCZI 2009.

19. Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2009. Bratislava: NCZI 2010.

20. Zdravotnická ročenka České republiky 1997. Praha: UZIS 1998.

21. Zdravotnická ročenka České republiky 1998. Praha: UZIS 1999.

22. Zdravotnická ročenka České republiky 1999. Praha: UZIS 2000.

23. Zdravotnická ročenka České republiky 2000. Praha: UZIS 2001.

24. Zdravotnická ročenka České republiky 2001. Praha: UZIS 2002.

25. Zdravotnická ročenka České republiky 2002. Praha: UZIS 2003.

26. Zdravotnická ročenka České republiky 2003. Praha: UZIS 2004.

27. Zdravotnická ročenka České republiky 2004. Praha: UZIS 2005.

28. Zdravotnická ročenka České republiky 2005. Praha: UZIS 2006.

29. Zdravotnická ročenka České republiky 2006. Praha: UZIS 2007.

30. Zdravotnická ročenka České republiky 2007. Praha: UZIS 2008.

31. Zdravotnická ročenka České republiky 2008. Praha: UZIS 2009.

32. Zdravotnická ročenka České republiky 2009. Praha: UZIS 2010.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account