Legal anonymous possibilites of casting aside a new-born – current practice in Czech Republic


Authors: J. Kümmel;  P. Janků
Published in: Prakt Gyn 2007; 11(4): 174-176

Overview

The presentation overviews up to date legal possibilites of casting aside a new-born. Authors define the particular terms, identify benefits and negatives of each. Discreet delivery are held fare away from mathers hometown. Creche in Aš devote to them a special attention, where it had been 25 such deliveries from 1997 to 2006. Babybox is a case where anyone can cast aside a baby. There were placed 5 babies in year 2005 and 2006. The baby recive a pediatricians care directly. Anyone anywhere can commit innominately a newborn to Childer in Danger Fund. This resourse was used fourtimes. Sectred delivery is determined by law, is held in maternal hospital, the identity of a mather is concealed. There were 25 such deliveries in Czech during 2005 and 2006. There is a variant degree of anonymity and different risks in overviewed possibilites. Author think that the best alternative is a secret delivery and they put accent on urgency to inform both health and social specialists community and general public.

Key words:
unwanted pregnancy, cast aside a new-born, discreet delivery, secret delivery, babybox, adoption, murder of new-born.


Sources

1. Zákon č. 66/1986 Sb.

2. Archiv Ministerstva vnitra a Policejního presidia ČR. Dostupný na: http://www.mvcr.cz/statistiky/archiv.html (20. 5. 2007).

3. Pokorná M, Hess L. Odložené děti. (úvod do problematiky). Dostupný na: http://www.statim.cz/uvod.php (22. 5. 2007).

4. Chalupecký J. O křesťanské charitě. Dostupný na: http://www.charita.cz/article.asp?nArticleID=698&nLanguageID=1 (22. 5. 2007)

5. Těsnopisecká zpráva ze 16. schůze Senátu Parlamentu České republiky konané dne 10. června 2004. Dostupný na: http://barta.kdu.cz/projevy/rodina.htm (25. 5. 2007)

6. Zákon č. 20/1966 Sb.

7. Rákos M. Průběh diskrétních porodů v Krajském dětském domově pro děti do 3 let a Aši 2007. Dostupný na: http://www.dd-karlovarsky.cz/utajene_porody.html (22. 5. 2007)

8. Hess L. Čtvrtý babybox 1. června v Kadani! Dostupný na: http://www.statim.cz/62-clanek.php (23. 5. 2007)

9. Kancelář Policejního presidenta Policie ČR:Upřesnění informací týkajících se tzv. baby boxů. Praha 16.3.2006. Dostupný na: www.fod.cz (22. 5. 2007)

10. Hess L. Aktuality archív. Dostupný na: http://www.statim.cz/aktuality.php?year=2006 (23. 5. 2007)

11. Hess L. Aktuality archív. Dostupný na: http://www.statim.cz/aktuality.php?year=2005 HYPERLINK "http://www.statim.cz/aktuality.php?year=2006" (23.5.2007)

12. Vodičková M. Zpráva o činnosti za rok 2001 FOD. Dostupný na: http://www.fod.cz/ (18.5.2007)

13. Vodičková M. Zpráva o činnosti za rok 2004 FOD. Dostupný na: http://www.fod.cz/ (18.5.2007)

14. Vodičková M. Zpráva o činnosti za rok 2005 FOD. Dostupný na: http://www.fod.cz/ (18.5.2007)

15. Vodičková M. Zpráva o činnosti za rok 2001 FOD. Dostupný na: http://www.fod.cz/ (18.5.2007)

16. Vodičková M. Aktuality. Dostupný na: www.fod.cz (23. 5. 2007)

17. Hrušáková M. Zákon o rodině. Komentář. 3. ed. Praha: CH Beck 2005.

18. Hrušáková M, Králíčková Z. Anonymní a utajené mateřství v České republice – utopie nebo realita. Právní rozhledy. Praha: C.H.Beck 2005; 2.

19. Matějíček Z. Náhradní rodinná péče. 2. ed. Praha: Portál 1999.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account