Splanchnic vein closures


Authors: Z. Krška 1;  J. Kvasnička 2;  J. Hořejš 3;  D. Hoskovec 1
Authors‘ workplace: I. chirurgická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice Praha 1;  Oddělení klinické hematologie Všeobecná fakultní nemocnice Praha 2;  Radiodiagnostická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice Praha 3
Published in: Rozhl. Chir., 2019, roč. 98, č. 6, s. 239-244.
Category: Review

Uzávěry splanchnického žilního řečiště (SŽŘ) představují široký medicínský problém. Anatomicky mohou postihnout jednotlivé oddíly SŽŘ, případně i několik těchto současně. Hlavními oddíly SŽŘ je žilní jaterní outflow systém, dále portální žíla, horní mezenterická žíla a její povodí. Převažující příčinou uzávěru je jednoznačně trombóza. Manifestace uzávěrů může být akutní, subakutní či se může jednat o okultní či manifestní chronický průběh. Hlavními patologicko-anatomickými jednotkami jsou Budd-Chiariho syndrom (BCS), obstrukce extrahepatické portální žíly (EHPVO) a trombóza mezenterické žíly (TMŽ). Pokročilé laboratorní, zobrazovací a intervenční metody značně modifikují přístup k prevenci, diagnostice a léčbě. Své místo má i přístup chirurga. Problém SŽŘ je interdisciplinární.

Overview

Closures in the splanchnic venous system (SVS) represent a broad medical problem. Anatomically, individual or even multiple sections of SVS may be affected at the same time. Main sections of SVS include the venous liver outflow system, the portal vein, and the upper mesenteric vein and its basin. Thrombosis is clearly the predominant cause of closure. The closures can present as acute, subacute, chronic occult or chronic manifest. The main pathological and anatomical units are the Budd-Chiari syndrome (BCS), extrahepatic portal vein obstruction (EHPVO) and mesenteric vein thrombosis (MVT). Advanced laboratory, imaging and intervention methods substantially modify the approach to prevention, diagnosis and treatment; surgical approach also plays a role. The problem of SVS closures is interdisciplinary.

Keywords:

splanchnic circulation – thrombophilic states – portal vein thrombosis – upper mesenteric vein thrombosis – Budd Chiari syndrome


Sources

 1. De Stefano V, Vannucchi AM, Ruggeri M, et al. Splanchnic vein thrombosis in myeloproliferative neoplasms: risk factors for recurrences in a cohort of 181 patients. Blood Cancer 2016;6:e493.doi: 10.1038/bcj.2016.103.

 2. De Stefano V, Martinelli I. Splanchnic vein thrombosis: clinical presentation, risk factors and treatment. Intern Emerg Med. 2010;5:487−94. doi: 10.1007/s11739-010-0413-6.

 3. Margini C, Berzigotti A. Portal vein thrombosis: The role of imaging in the clinical setting. Digestive and Liver Disease 2017;49:113−20. doi: 10.1016/j.dld.2016.11.013.

 4. Janssen HL. Changing perspectives in portal vein thrombosis. Scand J Gastroenterol Suppl. 2000;232:69−73.

 5. Balfour GW, Stewart TG. Case of enlarged spleen complicated with ascites, both depending upon varicose dilatation and thrombosis of the portal vein. Edinb Med J. 1869;14:589−98.

 6. Janssen HL, Wijnhoud A, Haagsma E, et al. Extrahepatic portal vein thrombosis: aetiology and determinants of survival. Gut 2001;49:720−4. doi: 10.1136/gut.49.5.720

 7. Zhang JY, Wang YB, Gong JP, et al. Postoperative anticoagulants in preventing portal vein thrombosis in patients undergoing splenectomy because of liver cirrhosis: A meta-analysis. Am Surg. 2016;82:1169−77.

 8. Janssen HL, Meinardi JR, Vleggaar FP, et al. Factor V Leiden mutation, prothrombin gene mutation, and deficiencies in coagulation inhibitors associated with Budd-Chiari syndrome and portal vein thrombosis: results of a case-control study. Blood 2000; 96:2364−8.

 9. Chawla YK, Bodh V. Portal vein thrombosis. J Clin Exp Hepatol. 2015;5:22−40. doi: 10.1016/j.jceh.2014.12.008.

 10. Krška Z, Nováčková M. Trombóza portální žíly a přístup chirurga. 6. Národní kongres ČSTH ČLS JEP. Congress Prague, Praha 2016.

 11. Jansen HL, Garcia-Pagan JL, Elias E, et al. Bud Chiari syndrome: a review by an expert panel. Hepatol. 2003;38:364−71.

 12. Sarin SK, Sollano JD, Chawla YK, et al. Consensus on extra-hepatic portal vein obstruction. Liver Int. 2006;26:512−9. doi: 10.1111/j.1478-3231.2006.01269.x.

 13. Valla D. Hepatic venous outflow tract obstruction etiopathogenesis: Asia versus the West. J Gastroenterol Hepatol. 2004;19:204−11. doi:10.1111/j.1440-1746.2004.03642.x.

 14. Rajani R, Melin T, Björnsson E. Budd-Chiari syndrome in Sweden: epidemiology, clinical characteristics and survival an 18-year experience. Liver Int. 2009;29:253−9. doi: 10.1111/j.1478-3231.2008.01838.x.

 15. Sheen CL, Lamparelli H, Milne A, et al. Clinical features, diagnosis and outcome of acute portal vein thrombosis. QJM 2000;93:531–4. doi: 10.1093/qjmed/93.8.531.

 16. Schultheiss M, Bettinger D, Thimme R. Nonsurgical therapeutic options in portal vein thrombosis. Viszeralmedizin 2014;30:388−92. doi: 10.1159/000369848.

 17. Choudhry AJ, Baghdadi YMK, Amr MA, et al. Pylephlebitis: a review of 95 cases. J Gastrointest Surg. 2016;20:665−1. doi: 10.1007/s11605-015-2875-3.

 18. Trebicka J, Strassburg ChP. Etiology and complications of portal vein thrombosis. Viszeralmedizin 2014;30:375−80. doi: 10.1159/000369987.

 19. Maldonado TS, Blumberg SN, Sheth SU, et al. Mesenteric vein thrombosis can be safely treated with anticoagulation but is associated with significant sequelae of portal hypertension. J Vasc Surg: Venous and Lym. 2016;4:400−6. doi: 10.1016/j.jvsv.2016.05.003.

 20. How J, Zhou A, Oh ST. Splanchnic vein thrombosis in myeloproliferative neoplasms: pathophysiology and molecular mechanisms of diseases. Ther Adv Hematol. 2017;8:107−18. doi: 10.1177/2040620716680333.

 21. Ding PX, Zhang SJ, Li Z, et al. Long-term safety and outcome of percutaneous transhepatic venous balloon angioplasty for Budd-Chiari syndrome. J Gastroenterol Hepatol. 2016;31:222−8. doi: 10.1111/jgh.13025.

 22. Sharma AM, Zhu D, Henry Z. Portal vein thrombosis: When to treat and how? Vascular Medicine 2016;21:619. doi:10.1177/1358863X15611224.

 23. Rossle M, Bausch B, Klinger Ch. Therapy algorithm for portal vein thrombosis in liver cirrhosis: The internists point of view. Viszeralmedizin 2014; 30:401−8.

 24. Wolff M, Himer A. Current state of portosystemic shunt Surgery. Langenbecks Arch Surg. 2003;388:141−9. doi: 10.1007/s00423-003-0367-5.

 25. Glowka TR, Kalff JC, Schafer N. Clinical management of chronic portal/mesenteric vein thrombosis: The surgical point of view. Viszeralmedizin 2014;30:409−15. doi: 10.1159/000369575.

 26. Lang SA, Loss M, Wohlgemuth WA, et al. Clinical management of acute portal/mesenteric vein thrombosis. Viszeralmedizin 2014;30:394−400. doi: 10.1159/000369896.

 27. Krška Z, Zavoral M. Krvácení do gastrointestinálního traktu. 1. vyd. Praha, Triton 2007.

Labels
Surgery Orthopaedics Trauma surgery
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account