Diverticular disease of the large bowel – imaging methods


Authors: D. Sečkařová;  J. Bočanová-Mlejnková;  J. Votrubová
Authors‘ workplace: Radiodiagnostické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha, primářka: MUDr. J. Votrubová, CSc.
Published in: Rozhl. Chir., 2013, roč. 92, č. 7, s. 402-407.
Category: Various Specialization

Práce je určena k postgraduálnímu vzdělávání lékařů.

Overview

Introduction:
Imaging methods are fundamental for diagnosis in patients suffering from diverticular disease of the large bowel. In case of complications, radiological intervention can be helpful for treatment.

Aim:
The authors aim to summarize current possibilities of imaging methods, both in diagnosis and treatment of diverticular disease.

Methods:
Review of the literature and recent findings in the diagnosis of diverticular disease.

Conclusion:
The article presents the importance of imaging methods in the diagnosis and treatment of patients with diverticular disease.

Keywords:
large bowel – diverticular disease – imaging methods


Sources

1. Antoš F. Divertikulární choroba tlustého střeva. Praha, Grada 1996.

2. Nahodil V, Antoš F, Karásková B, et al. Komplikace divertikulózy sigmatu. Čs Gastroenterol Výž 1977;31,6:395–9.

3. Schwerk WB, Schwarz S. Kolondivertikulitis: Bildgebende Diagnostik mit Ultraschall – eine Prospektive Studie. Z Gastroenterol 1993;31:294–300.

4. Schneider PA, Hauser H. Diagnosis of alimentary tract perforation by CT Eur J Radiol 1982;3:197–201.

Labels
Surgery Orthopaedics Trauma surgery
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×