Spontánní pneumomediastinum


Authors: M. Mitták;  I. Satinský;  J. Kretek;  E. Bednaříková
Authors‘ workplace: Chirurgická klinika Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava-Poruba, přednosta doc. MUDr. J. ;  Dostalík, CSc.
Published in: Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 6, s. 273-276.
Category: Monothematic special - Original

Overview

Spontánní pneumomediastinum je přítomnost volného vzduchu v mediastinu bez předchozího úrazu a onemocnění plic. Výskyt spontánního pneumomediastina je málo častý. Toto onemocnění je mezi lékaři málo známé. Autoři uvádějí kazuistiku tří případů spontánního pneumomediastina u mladých mužů. Ve dvou případech nebyla vyvolávající příčina zjevná. V jednom případě rozvoji spontánního pneumomediastina předcházel sportovní výkon. Hlavními příznaky byly bolest na krku a hrudníku, odynofagie, dysfonie, zvracení, podkožní emfyzém na krku. Byla vyloučena perforace jícnu. U všech případů došlo ke spontánní úpravě stavu. Spontánní pneumomediastinum je benigní onemocnění. Jeho hlavní význam je diferenciálně diagnostický, zejména s ohledem na perforaci jícnu.

Klíčová slova:
spontánní pneumomediastinum – perforace jícnu


Labels
Surgery Orthopaedics Trauma surgery
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account