Radiofrekvenčně asistovaná resekce v necirhotických játrech. První klinické zkušenosti


Authors: A. Ferko 1,2;  M. Leško 2;  Z. Šubrt 1;  P. Hoffmann 3;  B. Melichar 4,5;  P. Dvořák 3;  Z. Vacek 3;  P. Motyčka 2;  J. Kočí 2
Authors‘ workplace: Katedra válečné chirurgie, Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita Obrany Brno, vedoucí katedry doc. MUDr. A. Ferko, CSc. 1;  Klinika chirurgie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové vedoucí katedry prof. MUDr. Z. Vobořil, DrSc. 2;  Radiodiagnostická klinika Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové, přednosta kliniky prof. MUDr. P. Eliáš, CSc. 3;  Klinika onkologie a radioterapie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové, přednosta kliniky doc. MUDr. J. Petera, CSc. 4;  Katedra vnitřních oborů Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Hradci Králové, vedoucí katedry prof. MUDr. J. Malý, CSc. 5
Published in: Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 6, s. 280-285.
Category: Monothematic special - Original

Overview

Cíle studie:
Zhodnotit první klinické zkušenosti s radiofrekvenčně asistovanou jaterní resekcí pomocí instrumentu Habib sealer (RITA Medical System, Inc., Mountain View, CA).

Metody:
Prospektivně byla sledovaná skupina pacientů, u kterých byla provedena resekce jater radiofrekvenčně asistovanou technikou. Hodnocena byla délka operačního výkonu, trvání transekce jaterního parenchymu, spotřeba transfuzních přípravků, celková délka pobytu v nemocnici a na jednotce intenzivní péče a pooperační komplikace.

Výsledky:
Za období 6 měsíců, červenec až prosinec 2005, bylo ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové provedeno 22 resekcí jater, 15 z nich bylo provedeno radiofrekvenčně asistovanou technikou. Šlo o 12 anatomických resekcí a 3 neanatomické resekce. Průměrná doba hospitalizace byla 13 ± 3,6 dne a doba pobytu na intenzivní péči činila 4,0 ± 1,3 dne. Průměrný pokles hemoglobinu v krevním obraze po resekci byl 22,0 ± 9,7 g/l, průměrně bylo podáno 0,6 ± 1,3 TU krve. U 13 pacientů byla resekce jater provedená bez transfuze, morbidita byla 20 %, nikdo ze sledované skupiny nezemřel.

Závěr:
Radiofrekvenčně asistovaná technika resekce jater je slibnou metodou, která chirurgovi poskytuje uspokojivý hemostatický komfort v průběhu transekce jater a přitom neprodlužuje operační výkon.

Klíčová slova:
radiofrekvenční ablace – játra – technika


Labels
Surgery Orthopaedics Trauma surgery
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account