Prevence pooperačních intraperitoneálních adhezí – současné poznatky


Authors: P. U. Durgakeri;  M. Kaška
Authors‘ workplace: Katedra chirurgie Lékařské fakulty UK Praha v Hradci Králové, vedoucí prof. MUDr. Z. Vobořil, DrSc.
Published in: Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 6, s. 286-289.
Category: Monothematic special - Original

Overview

Přehledný článek uvádí současné poznatky o možnostech předcházení intraperitoneálním adhezím v návaznosti na intervence do peritoneální dutiny v rámci abdominální chirurgie. Jsou uvedeny dosud použité experimentální metody prevence intraperitoneálních pooperačních adhezí. Jde o tyto postupy: promývání peritoneální dutiny roztoky speciálních preparátů – dextran, karboxymetylcelulóza, roztoky krystaloidu a hyalouronidázy, intraperitoneální nebo jiná metodika podávání některých léků – nesteroidní protizánětlivé léky, agonisté histaminu, blokátory kalciového kanálu, heparin, citráty a oxaláty, streptokináza, urokináza, aktivátory plazminogenu a aplikace speciálních přírodních nebo syntetických materiálů intraperitoneálně – Surgicel, Interceed, Gore-Tex, fibrinové lepidlo individuálně nebo v jejich různých kombinacích. Zvířecími modely v teto problematice byly dosud především potkani, králíci a myši.

Klíčová slova:
pooperační adheze – experimentální antiadhezivní materiály a substance


Labels
Surgery Orthopaedics Trauma surgery
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×