Endoskopická transgastrická drenáž pseudocysty pankreatu jako příčina pozdní perforace střeva


Authors: M. Kudla;  P. Baláž;  B. Sixta;  M. Oliverius
Authors‘ workplace: Klinika transplantační chirurgie IKEM, přednosta doc. MUDr. M. Adamec, CSc.
Published in: Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 6, s. 290-292.
Category: Monothematic special - Original

Overview

Autoři uvádějí kazuistiku polymorbidního pacienta, u kterého byla opakovaně provedena endoskopická transgastrická drenáž pseudocysty pankreatu při chronické pankreatitidě. Po vycestování stentů došlo za 3 měsíce k perforaci terminálního ilea. Byla provedena ileocékální resekce. Další pooperační průběh byl nekomplikovaný a současný klinický stav pacienta je dobrý.

Klíčová slova:
pseudocysta pankreatu – endoskopická léčba – perforace střeva


Labels
Surgery Orthopaedics Trauma surgery
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×