Primárne tumory dvanástorníka a tenkého čreva v našom klinickom materiáli za desaťročné obdobie


Authors: M. Dubaj;  E. Bakoš;  J. Galko;  A. Lazorišák
Authors‘ workplace: Chirurgická klinika FN Nitra, Slovenská republika, prednosta h. doc. MUDr. E. Bakoš, CSc.
Published in: Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 2, s. 90-92.
Category: Monothematic special - Original

Overview

Autori retrospektívne hodnotia výskyt primárnych tumorov dvanástorníka a tenkého čreva za desaťročné obdobie rokov 1995 až 2004. Z klinických prejavov dominovali u pacientov príznaky krvácania a obštrukcie. Traja pacienti z celkového súboru l3 pacientov sú dokumentovaní v kazuistikách. V závere autori poukazujú na potrebu kombinácie vyšetrovacích metód vzhľadom k obtiažnosti predoperačného stanovenia diagnózy.

Kľúčové slová:
nádory tenkého čreva – leiomyom – hemangiom – stromálny tumor


Labels
Surgery Orthopaedics Trauma surgery

Article was published in

Perspectives in Surgery

Issue 2

2006 Issue 2

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account