Atypické aneuryzma povrchní stehenní tepny u mladého nemocného


Authors: L. Velev;  F. Dvořák;  J. Meduna;  M. Kheck *
Authors‘ workplace: Chirurgické odd. Nemocnice Jihlava, přednosta prim. MUDr. J. Meduna ;  Patologicko-anatomické odd. Nemocnice Jihlava, přednosta MUDr. M. Kheck *
Published in: Rozhl. Chir., 2006, roč. 85, č. 2, s. 64-66.
Category: Monothematic special - Original

Overview

Autoři prezentují neobvyklý případ náhle vzniklé výduti povrchní stehenní tepny u mladého nemocného. Stav budil podezření na možnost vrozené poruchy tvorby kolagenu, zejména na Marfanův syndrom. Byla zvažována i maligní etiologie procesu. Nález byl řešen radikální exstirpací útvaru a náhradou resekované části povrchní stehenní tepny reverzním štěpem vena saphaena magna. Původní podezření na Marfanův syndrom či maligní proces nebylo prokázáno.

Klíčová slova:
aneuryzma povrchní stehenní tepny – Marfanův syndrom – exstirpace aneuryzmatu – rekonstrukce reverzním autologním žilním štěpem


Labels
Surgery Orthopaedics Trauma surgery

Article was published in

Perspectives in Surgery

Issue 2

2006 Issue 2

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account