Virtuální kolonoskopie jako součást algoritmu fakultativních vyšetření před operací kolorektálního karcinomu


Authors: P. Vávra 1;  M. Vávrová 2;  J. Dostalík 1;  P. Guňková 1;  A. Pelikán 1;  T. Jonszta 2;  P. Anděl 1;  M. Rydlová
Authors‘ workplace: Chirurgická klinika FNsP Ostrava-Poruba, přednosta doc. MUDr. J. Dostalík, CSc. 1;  Radiodiagnostický ústav FNsP Ostrava-Poruba, přednostka MUDr. S. Skotnicová 2;  Ústav patologické anatomie, Zdravotně-sociální Fakulta Ostravské Univerzity přednosta doc. MUDr. J. Horáček, CSc. 3
Published in: Rozhl. Chir., 2005, roč. 84, č. 2, s. 79-82.
Category: Monothematic special - Original

Overview

Autoři ve své práci předkládají své počáteční zkušenosti s virtuální kolonoskopií. Jako hlavní indikaci považujeme benigní i maligní stenozující procesy na kolon či rektu, které znemožňují vyšetření orálních partií střeva kolonoskopicky či irigograficky. První zkušenosti s prováděním této metody na našem pracovišti jsou zcela pozitivní a s přibývajícími zkušenostmi vyšetřujících lékařů jsou i výsledky vyšetření dobře interpretovatelné nejen pro rentgenology, ale i pro operující chirurgy.

Vyšetření v určitých indikacích má své jednoznačné místo v algoritmu fakultativních vyšetření před operacemi pro kolorektální karcinom.

Klíčová slova:
kolorektální karcinom – virtuální kolonoskopie


Labels
Surgery Orthopaedics Trauma surgery
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account