Current Options of Extemporaneous Preparation in Otorhinolaryngology


Authors: Z. Sklenář 1;  K. Horáčková 2;  J. Kraus 3;  V. Ščigel 4;  O. Slanař 1
Authors‘ workplace: Farmakologický ústav, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha 1;  Katedra analytické chemie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové 2;  Otorinolaryngologické oddělení, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., Benešov 3;  Ústav klinické a experimentální stomatologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha 4
Published in: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, 62, 2013, No. 1, pp. 19-25.
Category: Original Papers

Overview

Compounded (magistral, pharmacist – prepared) preparations are requested in minority of prescriptions, but still represent important therapeutic option in otorhinolaryngology (ORL). Since 2010, there has been a significant increase in substances suitable for the use in ORL that are newly available for extemporaneous preparation in pharmacies and allow to create new formulations. Formulas that no longer meet the requirements of effective pharmacotherapy can be found in practice. Rationalization of pharmacotherapy is the current trend in all fields and relates not only to the commercially available products, but also to the compounded drugs, although this area changes very slowly. This paper reviews several aspects of magistral preparation including the reasoning for the use of extemporaneously prepared products important for ORL, updates on the changes in national health insurance policy for the reimbursement of these preparations and focuses on compounding possibilities in ORL in connection with substances (nystatin, lidocaine, xylometazoline hydrochloride, alpha tocopherol acetate). The paper also presents adjustment packages newly available for magistral preparations and suitable dosage forms.

Keywords:
formulation in pharmacies, economic aspects of magistral preparations, compounded drugs in otorhinolaryngology, newly available substances, magistral formulas, nystatin


Sources

1. Altmeyer, P.: Therapielexikon Dermatologie und Allergologie. 2. vyd., Springer-Verlag, Heidelberg, Berlin, 2005.

2. Barkvoll, P., Attramadal, A.: Effect of nystatin and chlorhexidine digluconate on Candida albicans. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol., 67, 1989, 3, s. 279–281.

3. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2012/FAR ze dne 12. prosince 2011 o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely. Účinnost od 1. 1. 2012.

4. Deplazes, C., Möll, F., Gloor, S., Panizzon, R.: Dermatologische Magistralrezepturen der Schweiz. 3. rozšíř. vyd., Winterthur, 2010, 264 s.

5. Deutscher Arzneimittel-Codex (DAC) 2011/Neues Rezeptur-Formularium (NRF). Band I–III. Govi-Verlag und Stuttgart, Deutscher Apotheker-Verlag, Eschborn, 2011.

6. Kolektiv autorů: Remedia Compendium. 4. přeprac. a rozšíř. vyd. Panax Co, s. r. o, Praha, 2009, s. 754.

7. Komárek, P., Rabišková, M. et al.: Technologie léků. 3. přeprac. a dopl. vyd., Galén, Praha, 2006, s. 157.

8. Krówczyński, L., Rybacki, E.: Interakcie vo farmaceutickej fáze. Přeložil L. Král´. 1. vyd., Osveta, Martin, 1989, 245 s.

9. Lai, P., Coulson, C., Pothier, D. D., Rutka, J.: Chlorhexidine ototoxicity in ear surgery, part 1: Review of the literature. J. Otolaryngol. Head Neck Surg., 40, 2011, 6, s. 437–440.

10. Lüllmann, H., Mohr, K., Wehling, M.: Farmakologie a toxikologie. 1. české vyd., Grada Publishing, s. r. o., Praha, 2002, s. 306–307.

11. Macešková, B., Chlebníčková, L.: Příprava léčivých přípravků v lékárně I. Současný stav z pohledu počítačové evidence. Čes. slov. Farm., 55, 2006, 2, s. 61–64.

12. Magistraliter příprava v lékárnách – webová stránka. Dostupné na: http://www.magistraliter.cz [cit. 2012-20-04].

13. Rezepturhinweise: Lidocain zur Migränebehandlung. Dostupné na: http://www.pharmazeutische-zeitung.de/fileadmin/nrf/pdf/1-Lidocain_Migraene.pdf [cit. 2012-20-04].

14. Sklenář, Z.: Léčivé látky nově dostupné pro přípravu léčiv v České republice a příklady magistraliter receptur I. Farm. obzor, 80, 2011, 11, s. 288–293.

15. Sklenář, Z. et al.: Magistraliter receptura v dermatologii. 1. vyd., Galén, Praha, 2009, 441 s.

16. Sklenář, Z., Horáčková, K.: Možnosti inovace individuální přípravy léčivých přípravků v lékárnách v České republice. Čes. slov. Farm., 61, 2012, 1, s. 11–16.

17. Sklenář, Z., Horáčková, K.: Lokální kortikosteroidy pro použití v magistraliter přípravě a příklady vhodných receptur. Čes.-slov. Derm., 87, 2012, 2, s. 47–52.

18. Státní ústav pro kontrolu léčiv. Opatření obecné povahy 05-12, kterým se mění výše a podmínky úhrady individuálně připravovaných léčivých přípravků – magistraliter. Účinnost od 1. 1. 2013.

19. Ščigel, V.: Antibiotika v praxi zubního lékaře. Quintessenz, spol. s r. o., Praha, 2005, s. 116.

20. Vitková, Z., Žabka, M., Herdová, P.: Vplyv druhu polyméru na liberáciu chlórhexidínu z hydrogélu. Čes. slov. Farm., 59, 2010, 3, s. 123–126.

21. Zathurecký, L., Rybáček, L., Rybáček, L. ml.: Stabilita a stabilizácia liečiv. Osveta, Martin, 1971, 346 s.

Labels
Audiology Paediatric ENT ENT (Otorhinolaryngology)
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×