Poznámky k rizikům použitíadrenalinu u endonazálních operací


Authors: P. Komínek;  P. Matoušek;  J. Chalupa *;  M. Groborzová **
Authors‘ workplace: ORL oddělení Nemocnice ve Frýdku Místku, primář MUDr. P. Komínek, Ph. D. ARO Nemocnice ve Frýdku Místku, primář MUDr. J. Chalupa, * Lékárna Nemocnice ve Frýdku Místku, vedoucí PhMr. M. Groborzová **
Published in: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, , 2003, No. 2, pp. 83-89.
Category:

Overview

Lokální používání adrenalinu je standardní součástí endonazálních operací, cílem jehoužití je omezení slizničního krvácení při operaci. Adrenalin je používán zpravidla ve směsi s místnímanestetikem, je aplikován buď povrchově (topicky) na tamponech nebo pomocí injekční infiltracesliznice.Použití adrenalinu může být provázeno vážnými systémovými komplikacemi. Autoři popisují dvapřípady mladých zdravých žen, u kterých došlo po infiltraci sliznice anestetikem s adrenalinemk fibrilaci komor.Systémové účinky adrenalinu ovlivňuje řada faktorů - koncentrace a množství podaného adrenalinu,způsob vedení celkové anestezie, celkový stav a přidružená onemocnění nemocného. Při injekčníinfiltraci sliznice jsou účinky adrenalinu systémovější než při jeho povrchové aplikaci. K infiltracijsou nejčastěji doporučovány roztoky o koncentraci adrenalinu 1:100 000, k povrchové anemizaciroztoky o koncentraci 1:1000 - 1:20 000. Jednotlivá dávka adrenalinu by neměla přesáhnout množství0,1 mg, celková pak 0,3 mg.Adrenalin by měl být používán pouze u dobře monitorovaných pacientů a anestezie by měla býtdostatečně hluboká. Z vedení anestezie by měl být vyloučen halotan, který potencuje arytmogenní účinky adrenalinu, preferována by měla být moderní inhalační anestetika jako izofluran a sevofluran,nebo anestetika intravenózní.Autoři používají k povrchové anemizaci u endonazálních operací oxymetazolin (Nasivin), dáleroztok adrenalinu 1:10 000, k infiltraci sliznice roztok adrenalinu 1:100 000. Přípravky si nechávajípřipravovat v lékárně v lahvičkách po 10 ml a oba roztoky jsou z důvodu bezpečnosti barevněodlišeny. Příprava různě koncentrovaných roztoků aplikací kapek neředěného adrenalinu doanestetika na operačním sále může být zatížena chybou, a proto ji autoři nedoporučují.

Klíčová slova:
adrenalin, koncentrace, systémové nežádoucí účinky, celková anestezie, rizikapoužití.

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Audiology Paediatric ENT ENT (Otorhinolaryngology)
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account