Endonazální dakryocystorinostomie II.(Rozbor 208 operací)


Authors: P. Komínek;  S. Červenka *;  R. Lenert
Authors‘ workplace: ORL oddělení Nemocnice ve Frýdku Místku, primář MUDr. P. Komínek, Ph. D. Oční ambulance Otrokovice Oční ambulance Otrokovice *
Published in: Otorinolaryng. a Foniat. /Prague/, , 2002, No. 2, pp. 121-127.
Category:

Overview

Autoři předkládají rozbor 208 primárních endonazálních dakryocystorinostomií (EDCR),které provedli v letech 1995-2000. Indikací k operaci byla u dětí nejčastěji vrozená neprůchodnostslzovodu, u dospělých idiopatická obstrukce slzovodu, 12krát nalezli dakryolit. Ze 167 subsakálníchči sakálních obstrukcí dosáhli vyléčení či zlepšení stavu ve 153 případech, tj. 91,6 %, ze 29 kombinovaných subsakálních a sakálních obstrukcí v 17 případech, tj. 58,6 %, z 12 suprasakálních obstrukcíjen ve čtyřech případech, tj. 33,3 %. Ve srovnání s dospělými nebylo u dětských pacientů dosaženohorších výsledků. Nejčastější komplikací byl vznik pooperačního hematomu víčka a emfyzémuvíček.Autoři rozebírají účinek pomocných zákroků na výsledek EDCR. Za nejúčinnější považují resekcihlavy střední skořepy, kde dosáhli vyléčení ve 38 případech z 39 operovaných, pokud byla resekcehlavy střední skořepy kombinována s přední etmoidektomií, bylo dosaženo vyléčení ve 20 z 23operovaných případů. Významný vliv je připisován i použití kanalikulárních silikonových stentů.Protože však stenty byly používány u komplikovanějších případů a dětí, nebylo možno provéstvalidní srovnání skupiny se stentem a skupiny bez stentu. Limitujícím faktorem pro častějšípoužívání stentu může být cena stentů.V diskusi jsou prezentovány vlastní zkušenosti s EDCR. Autoři používají k trepanaci kosti častějidláto, v případě rizika zajizvení stomie a prominující hlavy střední skořepy se spíše přiklánějí k jejíresekci. K vyhledání projekce slzného vaku na laterální stěně používají nejčastěji bajonetovoupinzetu.

Klíčová slova:
endonazální dakryocystorinostomie, výsledky, resekce hlavy střední skořepy,stenty.

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Audiology Paediatric ENT ENT (Otorhinolaryngology)
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account