Health of employees at the open space offices


Authors: Kobylková Blanka ;  Straková Jana
Authors‘ workplace: Katedra ošetřovatelství, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno vedoucí doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph. D.
Published in: Pracov. Lék., 65, 2013, No. 1-2, s. 14-18.
Category: Original Papers

Overview

Objective of the present research survey was to analyze opinions of respondents concerning working conditions, psycho-social and medical aspects of the open type space kinds of offices. For the collection of data the authors used the questionnaire method and the respondents represented employees working in the large-space offices fulfilling the criteria of open space office. In their answer the responders stated mainly the limited possibility to have a rest, to relax, and dissatisfaction with the illumination conditions at the wo­rkplace. In the area of acoustic conditions, 68.1% of the respondents were not satisfied similarly to 69.1% respondents in the area of microclimate. Identification of the employees with the open space type of workplace proved to be individually different, and 38.3% respondents considered the place convenient or rather convenient, whereas 56% respondents felt the place inconvenient or rather inconvenient. Keywords: open space workplace – working conditions – psycho-social aspects – medical aspects – employees


Sources

1. APJHM (Asia Pacifik Journal of Health Management) [on line]. Sidney: Sage Publication. 2008 [cit. 2013-03-26] 4x ročně. Dostupné na www: http://www.lapa.co.nz/assets/NewsAttachments/openplanofficeszengine.pdf. ISSN 1837-7130.

2. Brhel, P., Manoušková, M., Hrnčíř, E. Pracovní lékařství: základy primární pracovnělékařské péče. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005, 338 s.

3. IJIEH (International Journal of Indoor Environment and Health) [on line]. Malden MA: Black Well Publishing. 2006 [cit. 2013-03-26] 6x ročně. Dostupné na www: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0668.2006.00444.x/pdf ISSN 1600-0668 .

4. Jobánková, M. et al. Kapitoly z psychologie pro zdravotnické pracovníky. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2003, 225 s.

5. JOSRA (Journal of Safety Research and Applications = Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti) [on line]. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce. 2009 [cit. 2013-03-26] 4x ročně. Dostupné na www: http://bozpinfo.cz/josra/josra-04-2009/open-space_michalik-skrehot.html. ISSN 1803-3687.

6. Michalík, D., Skřehot, P. Kancelářská pracoviště s důrazem na typ open space. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2010, 163 s.

7. SJWEH (Scandinavijan Journal of Work, Environment &Health) [on line]. Helsinki: Nordic Association of Occupational Safety and Health. 2011 [cit. 2013-03-26] 6x ročně. Dostupné na www: http://www.sjweh.fi/show_abstract.php?abstract_id=3167. ISSN 1795-990X.

8. Sbírka zákonů [on line]. [cit. 2013–03–26]. Dostupné na www: http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-29-unora-2012-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-3612007-sb-kterym-se-stanovi-podminky-ochrany-zdravi-pri-praci-ve-zneni-narizeni-vlady-c-682010-sb-18847.html.

Labels
Hygiene and epidemiology Hyperbaric medicine Occupational medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account