Problems of chronic kidney failure in assessment practice


Authors: P. Kutílek
Authors‘ workplace: OSSZ, Oddělení lékařské posudkové služby, Hradec Králové
Published in: Reviz. posud. Lék., 24, 2021, č. 2-4, s. 31-37
Category:

Overview

The article reviews overall informations of chronic kidney failure in relation to health state evaluation and defines assessment criteria.

Keywords:

uremic syndrome – kidney transplantation – health handicap – medical assessment service – assessment criteria – chronic kidney failure – hemodyalysis


Sources

1. Sulková, S., et. al. Hemodialýza. Praha, Maxdorf, 2006, ISBN 80- 85912-22-8.

2. Schuck, O., Tesař,V., Teplan,V. a kol. Klinická nefrologie. Praha, Medprint, 1995, ISBN 80-902036-0-4.

3. Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, v platném znění. In: ASPI (právní informační systém).

4. Příloha č. 4 k vyhlášce č. 388/2011 Sb., v platném znění. In: ASPI (právní informační systém).

5. Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. In: ASPI (právní informační systém).

6. Vyhláška č. 505/2006 Sb., o provádění ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění. In: ASPI (právní informační systém).

7. Zákon č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění. In: ASPI (právní informační systém).

8. Vyhláška č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, v platném znění. In: ASPI (právní informační systém).

Labels
Medical assessment Occupational medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account