Dementia syndrome in the social security system of the Czech Republic


Authors: B. Křiváková
Authors‘ workplace: Okresní správa sociálního zabezpečení, Mělník
Published in: Reviz. posud. Lék., 24, 2021, č. 2-4, s. 51-79
Category:

Overview

The deals with the problematic syndrome of dementia in the system of insurance and non-insurance social security benefits of the Czech Republic.

The theoretical part presents the basic symptoms and types of dementia, its prevalence and diagnostic options. This document also states a general information about the social security system of the Czech Republic and individual types of insurance and non-insurance social.

The core of the document is the processing of statistical data related to the granted care subsidies, PWD cards (person with disability) and disability benefits assessed with the most common forms of dementia in the period from 2015 to 2019. In connection with these data, the possible socio-economic effects of dementia syndrome are concluded.

Keywords:

disability – dementia – Vascular dementia – Alzheimer’s disease – unspecified dementia – social insurance benefits – non-insurance social benefits – care subsidy – PWD


Sources

1. Mumenthaler, M., Mattle, H. Neurologie, Praha: Grada Publishing, 2001. 652 s. ISBN 80-7169-545-9.

2. Krombholz, R. Nejčastější demence a jejich léčba. Neurologie pro praxi, 2011, 12(3), p. 196–200.

3. Čechová, L., Bartoš, A., Doležil, D., Řípová, D. Alzheimerova nemoc a mírná kognitivní porucha: diagnostika a léčba. Neurologie pro praxi, 2011, 12(3), p. 175–180.

4. Ambler, Z., Bednařík, J., Růžička E. Klinická neurologie – speciální část I, Praha: Triton, 2010. 1430 s., ISBN 978-80-7387-389-9.

5. Arnoldová, A. Sociální zabezpečení I. Praha: Grada Publishing, 2012. 352 s. ISBN 978-80-247-3724-9.

6. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ze dne 28. května 1995, ve znění pozdějších předpisů.

7. Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ze dne 14. března 2006, ve znění pozdějších předpisů.

8. Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením ze dne 13. října 2011, ve znění pozdějších předpisů.

9. Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanoveních zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením ze dne 29. listopadu 2011, ve znění pozdějších předpisů.

10. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ze dne 14. března 2006, ve znění pozdějších předpisů.

11. Instrukce náměstkyně pro řízení sekce sociálně pojistných systémů č. 15/2016, MPSV: Posuzování zdravotního stavu pro účely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ze dne 14. března 2006, ve znění pozdějších předpisů.

12. Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění ze dne 14. března 2006, ve znění pozdějších předpisů.

13. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ze dne 30. června 1995, ve znění pozdějších předpisů.

Labels
Medical assessment Occupational medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account