Penetrující aortální vřed: kazuistická sdělení endovaskulární léčby


: J. Raupach;  M. Lojík;  L. Beran 1;  J. Harrer 2;  V. Chovanec;  Krajina A. Ryška P.
: Radiologická klinika FN, Hradec Králové ;  Interní klinika FN, Hradec Králové 1;  Kardiochirurgická klinika FN, Hradec Králové 2
: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 404-407
: Case Report

Práce předkládá dva případy endovaskulární léčby stentgraftem penetrujícího aortálního vředu (PAU). V prvním případě se jednalo o 71letou ženu s 30 mm vředem a okolním intramurálním hematomem (IMH) sestupné hrudní aorty. Druhým pacientem byla 80letá obézní žena s 50 mm pseudoaneuryzmatem břišní aorty, které vzniklo na podkladě penetrujícího aortálního vředu. Obě pacientky byly úspěšně léčeny pomocí tubulárního stentgraftu, který byl zaveden z arteriotomie femorální tepny. Penetrující aortální vřed představuje lokalizovanou, potenciálně letální patologii převážně na sestupné aortě starších nemocných. Společně s disekcí a intramurálním hematomem patří mezi akutní aortální syndromy. Přirozený vývoj PAU může představovat vznik klasické disekce, pseudoaneuryzmatu nebo ruptury aorty. Včasná diagnostika a adekvátní léčba zlepšuje prognózu nemocných s PAU. Chirurgická náhrada postiženého segmentu aorty syntetickým graftem je považována za základní metodu léčby. U polymorbidních, starších nemocných se endovaskulární léčba PAU stentgraftem jeví jako bezpečná a efektivní alternativa. 

Klíčová slova:
penetrující aortální vřed, stentgraft, endovaskulární, akutní aortální syndrom.


Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management fenix.admin.empty
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account