Konzervativní terapie ženské močové inkontinence – možnosti a efektivita


Authors: L. Horčička;  R. Chmel;  M. Nováčková
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FNM, Praha
Published in: Čas. Lék. čes. 2005; 144: 152-154
Category: Review Article

Overview

Nechirurgická léčba ženské stresové inkontinence nedosahuje efektivity chirurgické terapie, ale v indikovaných případech je její úspěšnost vysoká. Mezi možnosti konzervativní léčby patří rehabilitace svalů pánevního dna (Kegelovy cviky, vaginální konusy, elektrostimulace), medikamentózní léčba (alfa-sympatomimetika, tricyklická antidepresiva, estrogeny, duloxetin), pesaroterapie a uretrální obturující tělíska. Konzervativní léčba urgentní inkontinence je na rozdíl od léčby stresové inkontinence metodou volby. Základem je medikamentózní terapie léky s anticholinergním působením, které jsou sice velmi účinné, ale mají velmi často závažné vedlejší účinky (suchost sliznic, poruchy akomodace, zácpa). Dále se používají spazmolytika, estrogeny a tricyklická antidepresiva. Důležitou součástí konzervativní léčby urgentní inkontinence je i úprava životního stylu, trénink močového měchýře a eletrostimulace. Konzervativní terapie stresové i urgentní inkontinence nemůže dosáhnout stoprocentní účinnosti, ale významně pomáhá zvýšit kvalitu života inkontinentních žen. 

Klíčová slova:
ženská močová inkontinence, konzervativní terapie, cvičení svalů pánevního dna, elektrostimulace, anticholinergika, vedlejší účinky.


Labels
Addictology Allergology and clinical immunology Angiology Audiology Clinical biochemistry Dermatology & STDs Paediatric gastroenterology Paediatric surgery Paediatric cardiology Paediatric neurology Paediatric ENT Paediatric psychiatry Paediatric rheumatology Diabetology Pharmacy Vascular surgery Pain management fenix.admin.empty
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account