Internal Medicine - Issue 10/2008

Original Contributions

953
Immediate and long‑term results of conventionally performed radiofrequency catheter ablations of paroxysmal atrial fibrillation

R. Lábrová, M. Fiala, O. Toman, J. Špinar

961
Evaluation of alternative calculation methods for determining LDL cholesterol

B. Vohnout, A. Vachulová, P. Blažíček, A. Dukát, G. Fodor, J. Lietava


Reviews

965
Biomarkers of myocardial ischemia and necrosis in 2008

R. Pudil, M. Tichý, M. Ulrychová, L. Horáková, J. Vojáček

971
Zobrazovací metody v diagnostice viability myokardu.
Část 1. Interpretace nálezů při zobrazování viability myokardu pomocí SPECT a PET

M. Kamínek, M. Hutyra

979
Colorectal carcinoma and diabetes mellitus

V. Procházka, R. Chlup

985
Dual antiplatelet treatment

J. Krupička

992
Hemophilia

P. Smejkal, M. Matýšková, M. Penka

1000
Hemopurification in sepsis: current view

R. Sýkora, J. Chvojka, A. Kroužecký, J. Raděj, T. Karvunidis, I. Novák, M. Matějovič

1006
Cardiac Arrhythmias in Obstructive Sleep Apnea

P. Schweitzer


Case Report

1010
The isolated form of cardiac amyloidosis in the form of beginning infiltrative cardiomyopathy without restrictive physiology

P. Kuchynka, T. Paleček, S. Šimek, J. C. Lubanda, M. Elleder, I. Špička, P. Jansa, A. Linhart

1014
Myopathy and mixed hyperlipoproteinemia as the first symptom of systemic AL-amyloidosis

M. Tošovský, T. Soukup, P. Bradna, V. Maisnar, V. Tyčová, J. Tomš, M. Prixová


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account