Internal Medicine - Issue 10/2006

Original Contributions

858
Změny v zásobení jodem české dospělé populace po eradikaci jodového deficitu a jejich příčiny
Randomizovaná studie dospělé populace dvou regionů České republiky s odstupem 5 let

J. Čeřovská, R. Bílek, H. Zamrazilová, P. Hoskovcová, M. Vosátková

864
Thyroid autoimmunity in adults with diabetes mellitus type 1. Own experience gained by 11-year monitoring

K. Vondra, J. Vrbíková, I. Šterzl

881
Iodine and thyroid hormones

R. Bílek, J. Čeřovská

891
Autoimmune thyroiditis - selected etiopathogenic mechanisms

I. Šterzl, P. Hrdá, P. Matucha, B. Potužníková, J. Procházková


Review

909
Testosterone and therapy of myasthenia

L. Stárka

926
Thyroid carcinomas and Hirschsprung’s disease – 10-year experience with molecular genetic testing of the RET proto-oncogene

B. Bendlová, Š. Dvořáková, E. Václavíková, V. Sýkorová, P. Vlček, R. Škába

935
Mechanisms of the in-cell activities of the thyroid gland hormones

J. Brtko

941
Hormonal diseases after traumatic brain injury

J. Čáp

954
Hashimoto’s encephalopathy

H. Vondrová

957
Congenital adrenal hyperplasia due to 3-β-hydroxysteroid dehydrogenase deficiency

M. Marunová

963
Subclinical thyreopathies

K. Drbalová, K. Herdová, P. Pačesová, M. Šimon

969
Radionuclid screening in endocrinology

P. Vlček, K. Michalová, K. Táborská, P. Sýkorová

973
Natural antiglucocorticoids

R. Hampl, K. Vondra


Short Communication

983
Contribution to the discussion about connection between mammary and thyroid gland diseases

M. Bičíková, N. Kaňová


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account