Editorial


Published in: Geriatrie a Gerontologie 2019, 8, č. 4: 147
Category: Editorial

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ve chvíli, kdy budete mít v rukou poslední letošní číslo časopisu Geriatrie a gerontologie, budou již za námi volby do výboru ČGGS i hradecký gerontologický kongres, který každoročně s pečlivostí a láskou ke geriatrii připravuje paní primářka Božena Jurašková.


Těmito událostmi končí volební období původního výboru ČGGS a začíná období nové – pevně doufám, že stejně, ne-li více úspěšné. Nový výbor čeká opět velké množství práce na poli našeho oboru, který, ač stále částečně opomíjený ve srovnání s jinými, urazil v posledních letech velký kus cesty. Musím s potěšením konstatovat, že zájem o geriatrii zejména mezi mladými lékaři stále stoupá. Dokonce se objevují absolventi lékařských fakult, kteří po promoci nastupují na geriatrická pracoviště a volí si geriatrii jako svůj atestační obor, což byl ještě před několika lety opravdu vzácný úkaz. A to je moc dobře.

Využívám možnosti poděkovat na těchto řádcích předsedkyni minulého výboru paní docentce Ivě Holmerové a dalším dvěma členům výboru – panu emeritnímu primáři Milanu Forejtarovi ze Zlína a panu primáři Ivu Burešovi z Pardubic, kteří se rozhodli již do výboru nekandidovat, za jejich obětavou práci, nasazení a vše, co za dlouhá léta svého působení pro geriatrii udělali.

Na závěr roku 2019 jsme pro vás připravili další číslo našeho časopisu, v němž se dočtete nejen o zajímavých, někdy až kuriózních případech geriatrických pacientů v kazuistikách, ale také o farmakoterapii ve stáří, močových infektech u seniorů a nechybí pohled na logopedickou a kognitivní problematiku našich pacientů.

Příjemné čtení, klidné a pohodové zbývající dny letošního roku a úspěšný rok 2020 přeji nejen nám všem, ale i také geriatrii a gerontologii.

MUDr. Martina Nováková

Centrum následné péče 2. LF UK a FN Motol, Praha


Labels
Geriatrics General practitioner for adults Orthopaedic prosthetics
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account