Is it possible to provide integrated care in the Czech Republic? Findigns from long-term action research


Authors: I. Holmerová ;  P. Procházka
Authors‘ workplace: Gerontologické centrum Praha
Published in: Geriatrie a Gerontologie 2016, 5, č. 2: 86-89
Category: Original Article/Study

Overview

Background:
Health and social care continuity is one of major problems in health and social care for the elderly.

Aim of the article is to answer the question whether and under which conditions it is possible to provide integrated health and social care to elderly patients.

Method:
Action research, development and evaluation of the geriatric health and social care community based institution

Findings:
Services are described in a SWOT analysis structure.

Conclusion:
In the Czech Republic the integrated health and social care provision is not forbidden but there are many obstacles on different levels. The necessary condition of integrated health and social care provision is the support of municipality which may diminish the impact of some legislative and organisational hurdles.

KEYWORDS:
health and social care – integrated care – community care – community services – geriatric patients – dementia


Sources

1. Iliffe S, Waugh A, Poole M, et al. The effectiveness of collaborative care for people with memory problems in primary care: results of the CAREDEM case management modelling and feasibility study. Health technology assessment 2014; 18(52): 1-148.

2. Wiija P. Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (I) – pracovníci dlouhodobé péče. Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky 2012.

3. Kalvach Z. Křehký pacient a primární péče. Praha: Grada Publishing 2011.

4. Goodwin N, Dixon A, Anderson G, Wodchis W. Providing integrated care for older people with complex needs Lessons from seven international case studies. London The King´s Fund 2014.

5. Holmerova I, Vankova H, Wija P. Opportunities and Challenges for IntegratedProvision of Long-term Care Services in the Czech Republic. In: Kozma I, Széman S, eds. Challenges of Ageing Societies in the Visegrad Countries. Hungary, Czech Republic, Poland, Slovakia. Budapest: Hungarian Charity Service of the Order of Malta 2013: 91–104.

6. Valentijn PP, Vrijhoef HJM, Ruwaard D, et al. Towards an international taxonomy of integrated primary care: a Delphi consensus approach. BMC Family Practice 2015; 16(64).

7. Burcin B, Kučera T. Prognóza populačního vývoje České republiky na období 2008–2070. Praha: Rada vláda pro seniory a stárnutí populace 2010.

8. Wija P, Holmerová I. Vybrané údaje o dlouhodobé péči a sociálních službách. Prakt Lék 2013; 93(4): 176–180.

9. Holmerová Iak. Dlouhodobá péče – geriatrické aspekty a kvalita. Praha: Grada Publishing 2015.

10. Holmerova I a kol. Madridský plán a jiné strategické dokumenty. Praha EVerlag 2007.

11. Válková M, Korejsová M, Holmerová I. Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Katedrou řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy 2010.

12. Waageová A. Systém managementu kvality dlouhodobé péče v ČR. Vysoká škola ekonomická 2012.

13. Waageová A. Příručka kvality. Praha: Gerontologické centrum 2012.

14. Holmerova I. Gerontologické centrum v Praze 8 -Kobylisích. Čes Ger Rev 2004(2): 48–49.

15. Hradcová D, Hájková L, Mátlová M, a kol. Quality of care for people with dementia in residential care settings and the “Vážka” Quality Certification System of the Czech Alzheimer Society. European Geriatric Medicine 2014; 5: 430-434.

16. Hajkova L, Janeckova H, Hradcova D a kol. Certifikace „Vážka“ – zkušenosti a reflexe. Geri a Gero 2013; 2(3): 101–104.

17. Hradcova D. Moc v sociálně zdravotních službách. Praha: Karlova Univerzita 2015.

18. Wija P. Analýza dlouhodobé péče pro projekt NT 11325. Praha: CELLO UK FHS 2014.

19. Holmerova I, Starostova O, Veprkova R, Wija P. Bedekr aktivního stárnutí. Praha: Fakulta humanitních studií UK 2013.

Labels
Geriatrics General practitioner for adults Orthopaedic prosthetics
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account