General Practitioner - Issue 1/2020

Reviews

3
Targeted treatment of bronchogenic carcinoma

M. Černovská


Various Specialization

8
„Second hand drinking” or harm that alcohol causes to other people

H. Hnilicová, K. Dobiášová


In diferent

13
Using honey dressing in treatment of non-healing wounds in elderly

D. Vyhlídalová, R. Zeleníková

19
Pelvic venous congestion syndrome in clinical practice of angiologist’s point of view

P. Gavornik, A. Dukát, Ľ. Gašpar

23
Selected risk factors of patients’ falls in hospitals: low BMI, hypotension, increased heart rate, hypoglycaemia, anaemia

I. Brabcová, H. Hajduchová, V. Tóthová, S. Bártlová, J. Holý, M. Doseděl, J. Malý, J. Vlček, K. Papp

29
Patients with limited legal capacity in general practitioners’ surgeries: what is new in Czech legislation

L. Juríčková, M. Matiaško, M. Bretšnajdrová, K. Ivanová


Case Report

34
Hypercholesterolemia therapy by PCSK9 inhibitors

M. Nesvadba, P. C. Cmorej, M. Vostrý


37
Krátké zamyšlení nad významem vlasů v životě jedince

J. Kafková


Topics/History

39
Velký úklid mozku při spánku pomáhá v prevenci Alzheimerovy nemoci

K. Nešpor

40
Vincenz Priessnitz (1799–1852) – propagátor vodoléčby a zakladatel prvních vodoléčebných lázní na světě

J. Novák


Advertising

48
Stomický pacient v ordinaci praktického lékaře

Updates

50
Nové způsoby pro snížení antibakteriální rezistence ve zdravotnických zařízeních – projekt mezinárodní spolupráce AMICI

K. Sehnal, R. Kizek


52
Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti

Bartoš Aleš, Raisová Miloslava


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account