Part 2 – Epidemiology of inflammatory bowel diseases in the Czech population: available data sources, prevalence of treated patients and overall mortality


Authors: Dušek L. 1,2;  Ngo O. 2;  Májek O. 2;  Mužík J. 2;  Kubát J. 1;  Blaha M. 1;  Jarkovský J. 1,2;  Lukáš M. 3
Authors‘ workplace: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha 1;  Institut biostatistiky a analýz LF MU, Brno 2;  Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE I. V. F. a. s. a 1. LF UK, Praha 3
Published in: Gastroent Hepatol 2019; 73(2): 163-166
Category:
doi: 10.14735/amgh2019163


Labels
Paediatric gastroenterology Gastroenterology and hepatology Surgery
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account