Digestive endoscopy


Authors: O. Urban
Authors‘ workplace: Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice a. s., Ostrava
Published in: Gastroent Hepatol 2017; 71(3): 190
Category: Editorial


Sources

1. Hybášková J, Jor O, Novák V et al. Spánková endoskopie – cílená endoskopická diagnostika u pacientů s obstrukční spánkovou apnoí. Gastroent Hepatol 2017; 71 (3): 193–198. doi: 10.14735/amgh2017193.

2. Kliment M, Urban O, Fojtík P et al. Endoscopic drainage of pancreatic fluid collections – 6 years’ experience at a tertiary referral gastroenterological center in a period 2006–2012. Gastroent Hepatol 2017; 71 (3): 199–207. doi: 10.14735/amgh2017199.

3. Kunovský L, Kala Z, Svatoň R et al. Transanální minimálně invazivní resekce rekta s totální mezorektální excizí po endoskopické mukózní resekci. Gastroent Hepatol 2017; 71 (3): 208–214. doi: 10.14735/amgh2017208.

4. Mikoviny Kajzrlíková I, Vítek P, Chalupa J et al. Kolonické dekomprese v běžné praxi. Gastroent Hepatol 2017; 71 (3): 215–219. doi: 10.14735/amgh2017215.

Labels
Paediatric gastroenterology Gastroenterology and hepatology Surgery

Article was published in

Gastroenterology and Hepatology

Issue 3

2017 Issue 3

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account