Clinical and experimental gastroenterology


Authors: T. Hucl
Authors‘ workplace: Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum, IKEM, Praha
Published in: Gastroent Hepatol 2016; 70(4): 291-292
Category: Editorial


Sources

1. Mačinga P, Cupalová D, Kautznerová D et al. Pankreatické cystické léze u pa­cientů po transplantaci jater. Gastroent Hepatol 2016; 70(4): 295–299. doi: 10.14735/amgh2016295.

2. Sychra P, Procházka V, Roubalová L et al. První hodnocená zkušenost s testem Septin 9 v České republice. Gastroent Hepatol 2016; 70(4): 300–304. doi: 10.14735/amgh2016300.

3. Kohoutová D, Pejchal J, Cyrany J et al. Apoptóza při vývoji kolorektální neoplazie. Gastroent Hepatol 2016; 70(4): 313–318. doi: 10.14735/amgh2016313.

4. Suchá V, Kadlečková B, Repáková B et al. Nedostatočná liečba tiopurínmi u pa­cientov s nešpecifickými zápalovými ochoreniami čreva odoslaných na anti-TNF liečbu. Gastroent He-patol 2016; 70(4): 335–339. doi: 10.14735/amgh2016

335.

5. Hejlová I, Dezortová M, Šedivý P et al. Metabolický profil pa­cientů po transplantaci jater ve vztahu k rozvoji NAFLD –  výsledky pilotní studie. Gastroent Hepatol 2016; 70(4): 325–330. doi: 10.14735/amgh2016325.

Labels
Paediatric gastroenterology Gastroenterology and hepatology Surgery

Article was published in

Gastroenterology and Hepatology

Issue 4

2016 Issue 4

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account