Analysis of the sudden heart death causes in selected sample of dead


Authors: J. Ondrušková 1;  E. Sovová 1;  K. Ivanová 2;  S. Loyka 3;  M. Táborský 1
Authors‘ workplace: I. interní klinika - kardiologická, Fakultní nemocnice Olomouc 1;  Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky, LF UP, Olomouc 2;  Ústav soudního lékařství a medicínského práva, Fakultní nemocnice Olomouc 3
Published in: Soud Lék., 56, 2011, No. 3, p. 45-48
Category: Original Article

Overview

Sudden cardiac death (SCD) is death from cardiac causes within one hour of the onset of symptoms. In the Czech Republic, there is no SCD registry, analyses of SCD causes are rare and there is no functional connection between the results of an autopsy on a person with SCD and examination of relatives who are at risk of a similar disease. The authors reviewed available autopsy records of the Department of Forensic Medicine and Medical Law of the University Hospital Olomouc over a specified period of time to find persons with severe coronary artery disease, heart failure or deaths from unknown causes in a specific age range. Subsequently, the available information about the circumstances of SCD was analyzed.

Keywords:
sudden cardiac death – autopsy results – ischemic heart disease – risk factors


Sources

1. Adámková R. Akutní infakt myokardu a diabetes mellitus. Interní Med 2008; 10(9): 402–406.

2. Albert CM, Chae CU. Grodstein, F. et al. Prospective study of sudden cardiac death among women in the United States. Circulation 2003; 107: 2096–2101.

3. Bayes de Luna A, Counel P, Leclercq JF. Ambulatory cardiac death: Mechanism of produstion of fatal arrhythmia on the basis of data from 157 cases. Am Heart J 1989; 117: 151–158.

4. Cífková R, Býma S, Češka R, et al. Prevence kardiovaskulárních onemocnění v dospělém věku. Vnitř Lék 2005; 51: 1021––1036.

5. Jouven X, Desnos M, Guerot C, Ducimetiere P. Predicting sudden death in the population. The Paris Prospective Study. Circulation 1999; 99: 1978–1983.

6. Kaplan GA, Keil JE. Socioeconomic factors and cardiovascular disease: a review of the literature. Circulation 1993; 88: 1973– –1988.

7. Kozák M. Náhlá srdeční smrt. Interní medicína pro praxi 2009; 11(5): 211–214.

8. Křivan L. Primární prevence náhlé srdeční smrti. Interní medicína pro praxi 2005; 1: 7–9.

9. Křivan L. Primární prevence náhlé srdeční smrti – ICD pro všechny s dysfunkcí srdeční komory? Cor Vasa 2010; 52(1–2): 30–35.

10. Maron BJ. Hypertrophic cardiomyopathy. A systematic review. JAMA 2002; 287: 1308–1320.

11. Blaha M, Strnadová P. Ischemická choroba srdeční a hypertenze. Kardiol Rev 2006; 4: 14–18. 

12. Mottl R. Diabetes mellitus s vaskulárními komplikacemi. Interní medicína pro praxi 2001; 12: 559–563.

13. Meyrburg, R, Castellanos A. Cardiac arrest and sudden cardiac death. In: Braunwald Textbook of Heart Disease (6th edn). 2001: chapter 26.

14. Meyburg RJ. Sudden cardiac death: exploring the limits of our knowledge. J Cardiovasc Electrophysiol 2001; 12: 369–381.

15. Pleskot M, Kajzr J, Kvasnička J, et al. Mimonemocniční oběhová zástava ve východočeském regionu. Interv Akut Kardiol 2005; 4: 10–17.

16. Sedláček K, Hubáček J, Kautzner J. Genetická predispozice a riziko náhlé srdeční smrti v důsledku maligních arytmií. Interv Akut Kardiol 2009; 8(5): 242–246.

17. Sumeet SC, Kyndaron R, Carmen T, et al. Epidemiology of Sudden Cardiac Death: Clinical and Research Implications. Prog Cardiovasc Dis 2008; 51(3): 213–228.

18. Štejfa M, et al. Kardiologie. 2007: 600–603.

19. Tesač V. Epidemiologie a klasifikace chronického onemocnění ledvin. Interní Med 2006; 1: 42–43.

20. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Zdravotnická ročenka České republiky. 2006, 2007.

21. Veselka J. Riziko náhlé smrti u nemocných s hypertrofickou kardiomyopatií. Postgraduální medicína mimořádná příloha; 44–47.

22. Vojáček J, Kettner J. Klinická kardiologie (5. vyd.); 2009: 399–402.

23. Wisten A, Messener TY. Swedish patients with sudden cardiac death have a lifestyle very similar to a control group. Scandinavian Journal 2005; 39: 137–142.

24. Zajíček P. Alkoholem indukovaná srdeční selhání. Kardiol Rev 2004; 1: 35–38.

25. Zemánek D. Ischemická choroba srdeční a onemocnění ledvin. Kardiol Rev 2005; 7(4): 191–194.

Labels
Anatomical pathology Forensic medical examiner Toxicology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account