Srovnání enzymatické a kyselé hydrolýzy při toxikologickém screeningu z malého množství moče


Authors: F. Vorel ;  M. Dědičová ;  J. Lázničková
Authors‘ workplace: Soudnělékařské oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s.
Published in: Soud Lék., 51, 2006, No. 2, p. 27-29

Overview

V práci je prezentován toxikologický screening zaměřený na průkaz kyselých, neutrálních a bazických léčiv a drog v moči. Je srovnávána výtěžnost hydrolytického štěpení pomocí ß-glukuronidázy (enzymatická hydrolýza) a pomocí 0,1 M kyseliny chlorovodíkové (kyselá hydrolýza) ze 2 ml moče po extrakci na pevné fázi (SPE) a identifikaci plynovou chromatografií s hmotnostní detekcí (GC-MS).

Paracetamol, buprenorfin a morfin mají výrazně vyšší výtěžnost při použití enzymatické hydrolýzy. Naopak hydrolýza 0,1 M kyselinou chlorovodíkovou se jeví vhodnější pro průkaz benzodiazepinů. Je časově i finančně méně náročná, extrakty obsahují méně balastních látek z matrice.

Klíčová slova:
toxikologický screening – léčiva, drogy – hydrolýza – SPE, GC-MS


Labels
Anatomical pathology Forensic medical examiner Toxicology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account