Odišiel MUDr. Peter Pavlov, MPH (*8. 6. 1962 – †19. 4. 2019)


: Diab Obez 2019; 19(37): 58
:

Slovenská diabetologická spoločnosť s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 19. apríla 2019 zomrel po ťažkej chorobe vo veku 56 rokov MUDr. Peter Pav­lov, MPH, riaditeľ Vysokošpecializovaného odborného ústavu geriatrického sv. Lukáša v Košiciach. Posledná rozlúčka s kresťanským obradom sa konala 24. 4. 2019 v krematóriu v Košiciach za veľkej účasti rodiny, priateľov, známych, pacientov, lekárov, zástupcov nemocníc, Lekárskej fakulty UPJŠ, zdravotných poisťovní a mesta Košice.


MUDr. Peter Pavlov, MPH sa narodil 8. 6. 1962 v Košiciach. Už ako 10-ročný sa rozhodol stať sa lekárom. Táto túžba sa mu splnila v roku 1986 po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Bol pracovitý, mal výbornú pamäť. V priebehu praxe získal štyri atestácie (diabetológ, geriater, internista, všeobecný lekár) a jednu odbornú špecializáciu. V roku 1992 začal pracovať na geriatrii a v roku 2005 sa stal riaditeľom tohto zariadenia.

Peter mal usmievajú prívetivú tvár a dobrú povahu. Nemal rád spory, s každým chcel vychádzať dobre, nevyvyšoval sa. Kolegovia si vysoko cenili jeho miernosť, cit pre spravodlivosť a pravdu, Nejednal z pozície sily, ale úctivo a s porozumením. Veľmi mu záležalo na zamestnancoch, od upratovačky až po riadiacich pracovníkov. Pomáhal spolupracovníkom, aj cudzím, pričom nečakal na odmenu.

Rehoľné sestry z Kongregácie sestier božského vykupiteľa, ktoré pracujú na geriatrii, jeho osobnú cestu charakterizovali ako cestu ľudskosti. Usiloval sa priblížiť k ľuďom, vedel sa skloniť k trápeniu a utrpeniu ľudí, sprevádzal ich pri ňom a bol pre nich oporou.

V rámci geriatrického ústavu sa staral sa o dlhodobo chorých starých ľudí a pôsobil aj v diabetologickej ambulancii. Veľa rokov učil dietológiu na strednej zdravotníckej škole a ako asistent vyučoval na lekárskej fakulte vnútorné lekárstvo. Striedal stretnutia s rôznymi generáciami a rôzne typy práce.


Z manželkou Vierou, vychovali syna Martina a dcéru Zuzanu. Bol spoločenský, miloval posedenia s rodinou a priateľmi, rád griloval. Prekypoval smiechom, humorom a dobrou náladou. Vedel vypočuť, poradiť, riešiť problémy, neustále sa vzdelával.

Bol lekárom srdcom aj dušou. Aj keď bol ťažko chorý, nesťažoval sa, nevzdával sa a chodil do práce pomáhať pacientom. Mal veľké plány do budúcnosti súkromné i pracovné. Dúfal, že pôjde na promóciu svojej dcéry, ktorá študuje medicínu, a ide tak v jeho šľapajach. Zákerná choroba prerušila tieto plány. Ale on naďalej ostáva v našich mysliach a srdciach.

Česť jeho pamiatke!

doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

podpredseda SDS

MUDr. Vladimír Uličiansky

člen výboru SDS

doc. MUDr. Ingrid Dravecká, PhD.

MUDr. Miroslav Paľko


Labels
Diabetology Obesitology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account