Péče o novorozence na vlnách času aneb pohled do historie neonatologie


Authors: L. Tománková
Authors‘ workplace: Neonatologické oddělení, FN Brno primář MUDr. I. Borek
Published in: Čes-slov Pediat 2006; 61 (2): 76-83.
Category: Anniversary

Overview

Péčí o novorozence se zabývá lékařský obor zvaný neonatologie. Historické aspekty týkající se péče o novorozence i tohoto oboru jsou velmi zajímavé a podnětné. Autorka se ve svém článku zabývá obecně vznikem i vývojem oboru neonatologie, a také významnými událostmi a objevy v jednotlivých oblastech tohoto oboru. Krátce zmiňuje historický vývoj prenatální a gynekologické péče, detailně pak nejdůležitější historická fakta týkající se výživy novorozenců, péče o termoregulaci u nedonošených a nemocných novorozenců, historie objevů specifických chorob novorozenců a jejich léčby, a také vývoj podpory dýchání a resuscitačních technik u nemocných dětí.

Klíčová slova:
neonatologie, porodnická péče, výživa novorozenců, termomanagement, choroby novorozenců, resuscitace, podpora dýchání


Labels
Neonatology Paediatrics General practitioner for children and adolescents
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account