Zneužívání anabolických steroidů mládeží ve fitcentrech


: J. Nekola;  J. Zimmer
: Antidopingový výbor České republiky, Praha vedoucí PhDr. J. Nekola
: Čes-slov Pediat 2005; 60 (7): 402-407.
: Original Papers

Příspěvek se zabývá problematikou dopování rekreačně sportující mládeže navštěvující fitcentra a posilovny. Poznatky o rozšířenosti tohoto jevu, informovanosti a nebezpečí, které užívání dopingových prostředků a zejména anabolických steroidů představuje, byly čerpány z reprezentativního celostátního šetření návštěvníků těchto zařízení ve věku od 15 let. Výsledky výzkumu potvrdily, že většina respondentů má informace o dopingových prostředcích, které nejčastěji získávají od kamarádů, případně přímo od trenéra nebo instruktora. Téměř čtvrtina z nich se již setkala s nabídkou je užívat a současně stejný počet projevil i odvahu užívat anabolické steroidy pro vyšší účinnost cvičení a docílení žádaného efektu v rozvoji své postavy. Vlastní zkušenost s užitím anabolických steroidů přiznalo 15 % dotázaných, kteří do jejich nákupů jsou ochotni investovat v průměru okolo 1800 Kč měsíčně. Získané poznatky jsou vážným varováním a současně výzvou k účinnější prevenci zaměřené zejména na rizikové skupiny mladé populace navštěvující cvičení ve fitcentrech a posilovnách. Kromě účinnějších legislativních opatření by se prevencí měli zabývat hlavně rodiče, pedagogové a ve větší míře i lékaři.

Klíčová slova:
anabolické steroidy, fitcentra, dopingové prostředky, rekreační sport, mládež


Labels
Neonatology Paediatrics General practitioner for children and adolescents
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account