Méně obvyklý klinický obraz kondylomatózní příjiceu 15leté dívky


Authors: M. Nečas;  M. Müller;  J. Záhejský
Authors‘ workplace: I. dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny, Brno
Published in: Čes-slov Derm, , 2000, No. 5, p. 244-246
Category:

Overview

Autoři popisují případ neobvykle rozsáhlých, asi 3 měsíce se vyvíjejících kondylomů se sekun-dárními zánětlivými změnami u 15leté dívky. Je diskutována problematika epidemiologická, dife-renciálně diagnostická a zdravotnicko-výchovná (včasnost odborného venerologického vyšetření).

Klíčová slova:
venerologie - syfilis - condylomata lata

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Dermatology & STDs Paediatric dermatology & STDs
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×