Frekvence kontaktní senzibilizace na alergenyEvropské standardní sady Trolab u ekzematikův letech 1997 - 1999


Authors: E. Dastychová;  V. Semrádová
Authors‘ workplace: I. dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny v Brně
Published in: Čes-slov Derm, , 2000, No. 5, p. 219-229
Category:

Overview

Retrospektivně byla vyhodnocena frekvence senzibilizace na alergeny „Evropské standardnísady Trolab“ u testovaných ekzematiků v letech 1997 - 1999 na I. dermatovenerologické klinicev Brně. Soubor tvořilo 664 ekzematiků, věkový průměr 40,4 let (ženy 423, muži 241). Pozitivita alespoňna 1 alergen sady Trolab byla zjištěna u 306 testovaných, tj. 46,1 % souboru. Pořadí pozitivityalergenů Evropské standardní sady bylo následující: 1. niklsulfát 14,5 % (ženy 19,9 %, muži 5 %), 2.formaldehyd 10,4 %, 3. Fragrance-mix 4,8 %, 4. Peru balzám 4,7 %, 5. kaliumdichromát 4,5 %, 6.alcoholes lanae 4,4 %, Kathon CG (směs izothiazolinových derivátů) 3,8 %. Pořadí alergenů podlepohlaví bylo následující: u mužů kaliumdichromát 10,4 %, formaldehyd 8,3 %, niklsulfát 5 %, Perubalzám 4,6 %, Fragrance-mix 3,7 %, epoxidová pryskyřice 3,7 %, Kathon CG 3,3 %, u žen niklsulfát19,9 %, formaldehyd 11,6 %, Fragrance-mix 5,4 %, alcoholes lanae 5,2 %, Peru balzám 4,7 %, Kathon CG4 %, Thiuram-mix 2,8 %. Mezi senzibilizovanými na nikl převažovaly ženy 84 z 96, tj. 87,5 %. 46,9 %pacientů senzibilizovaných na nikl mělo jako základní diagnózu atopický ekzém. Věkový průměr(34,7 let) byl ve skupině pacientů senzibilizovaných na nikl nejnižší.

Klíčová slova:
kontaktní ekzém - Evropská standardní sada Trolab - epidemiologie kontaktního

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Dermatology & STDs Paediatric dermatology & STDs
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×