Risk faktors for development of knee and hip joint osteoarthritis for patients with total endoprosthesis indicated


Authors: M. Holubová 1,2;  M. Čapková 2;  L. Jirásková 1,3;  K. Šoukalová 1
Authors‘ workplace: Katedra ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice 1;  Ortopedické oddělení, Pardubická nemocnice, Nemocnice pardubického kraje, a. s. 2;  Traumatologické oddělení, Pardubická nemocnice, Nemocnice pardubického kraje, a. s. 3
Published in: Čes. Revmatol., 27, 2019, No. 1, p. 10-15.
Category: Original article

Cíl: Příspěvek je zaměřen na zjištění přítomnosti rizikových faktorů vzniku osteoartrózy u skupiny respondentů s pokročilými stupni osteoartrózy kolenního a kyčelního kloubu. Cílem je zjistit vyskytující se rizikové faktory osteoartrózy u pacientů přijímaných k totální endoprotéze kolene nebo kyčle.

Overview

Objective: The paper aims to determine the presence of risk factors for osteoarthritis appearance in a group of respondents with advanced degrees of osteoarthritis of the knee and hip joint. The objective is to identify the osteoarthritis risk factors of patients admitted to total knee or hip endoprosthesis.

Patients and methodology: A research survey was conducted at an orthopedic department of a regional-type hospital among 150 respondents admitted to total knee endoprosthesis and 150 respondents to total hip endoprosthesis. A questionnaire for patients and a study of medical documentation ware research tools.

Results: The most represented risk factor in the observed group of respondents was overweight and obesity, which 88% of respondents have suffered from. Average BMI of patients with knee osteoarthritis was 30.78 and 29.78 for patients with hips osteoarthritis. Less than half of respondents indicated the incidence of osteoarthritis in the family history. 43% patients with knee osteoarthritis went through knee injuries even repetitive. 10% of the respondents had experienced infant dysplasia of the hip during childhood in the group of respondents with the OA hip. The other risk factors were hyperuricaemia, rheumatoid arthritis, long-term corticosteroid use, osteoporosis, spine, heavy physical work, and others.

Conclusions: As a prevention of osteoarthritis it is important to focus on the appropriate education of healthy lifestyle and weight reduction. Diagnosis and treatment are substantial at early stages of all diseases and injuries not only related to the human musculoskeletal system.

Keywords:

osteoarthritis of the knee – osteoarthritis of the hip


Sources

1. Pavelka K. Perspektivy léčby osteoartrózy. Čes. Revmatol. 2015; 23(1): 14–21.

2. Gallo J. Osteoartróza: průvodce pro každodenní praxi. Praha: Maxdorf 2014.

3. Dungl P. Ortopedie. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing 2014.

4. Vina ER, Kwoh CK. Epidemiology of osteoarthritis: literature update. Current Opinion in Rheumatology 2018; 30(2): 160–167.

5. Brhel P, Drápal V. Repetitorium funkčního vyšetřování kloubů končetin pro posuzování nemocí z povolání. Pracovní lékařství 2007; 4: 155–160.

6. Dungl P, Chomiak J, Vaculík J, Kubeš R. Problematika degenerativních onemocnění kyčelního a kolenního kloubu, podíl osteoporózy na těchto onemocněních. Praha: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 2013.

7. Repko M. Perioperační péče o pacienta v ortopedii. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 2012.

8. Hnízdil J. Artróza v psychosomatickém přístupu: artróza kyčelního kloubu – informace pro pacienty, lékaře a fyzioterapeuty. Praha: Triton 2007.

9. Gallo J. Artróza váhonosných kloubů ve světle medicíny založené na důkazu. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého 2007.

10. Vítek L. Jak ovlivnit nadváhu a obezitu. Zdraví & životní styl. Praha: Grada Publishing 2008.

11. Coufalová E. Obezita jako rizikový faktor invalidizace pro onemocnění pohybového aparátu. Revizní a posudkové lékařství 2011; 14 (3): 83–91.

12. Litwic A, Edwards M, Dennison E, Cooper C. Epidemiology and Burden of Osteoarthritis. Br Med Bull 2013; (105): 185–199.

13. Trnavský K, Rybka V. Syndrom bolestivého kolena. Praha: Galén 2006.

14. Vokurka M. Patofyziologie pro nelékařské směry. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. Praha: Karolinum 2005.

15. Kelli AD, Golightly MD. Epidemiology of osteoarthritis: state of the evidence. Curr Opin Rheumatol 2015; 1.

16. Gallo J. Ortopedie pro studenty lékařských a zdravotnických fakult. Olomouc: Univerzita Palackého 2011.

17. Zhang YD, Jordan JM. Epidemiology of osteoarthritis. Clin Geriatr Med 2010; 26(3): 355–369.

18. Trnavský K. Osteoartróza. Praha: Galén 2002.

19. Ruhdorfer AS, Dannhauer T, Wirth W, et al. Thigh muscle cross-sectional areas and strength in knees with early vs knees without radiographic knee osteoarthritis: a between-knee, within-person comparison. Osteoarthritis Cartilage 2014; 22(10): 1634–1638.

20. Koudela K. Ortopedie. Praha: Karolinum 2004.

21. Heidari B. Knee osteoarthritis prevalence, risk factors, pathogenesis and features: Part I. Caspian J Intern Med 2011; 2(2): 205–212.

22. Kačinetzová A. Bolesti kyčelních kloubů I. Praha: Triton 2003.

23. Piťhová P, Samková D, Szabó M. Postižení kostí a kloubů u diabetiků. Postgraduální medicína 2005; 4: 45.

24. Musumeci G, Aiello FC, Szychlinska MA, Di Rosa M, Castrogiovanni P, Mobasheri A. Osteoarthritis in the XXIst Century: Risk Factors and Behaviours that Influence Disease Onset and Progression. Int J Mol Sci 2015; 16: 6093–6112.

25. Waciakowski D. Degenerativní změny kolenního kloub ve sportu. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca 2010; 19(3):
136–143.

26. Johnson VL, Hunter DJ. The epidemiology of osteoarthritis. Best Pract Res Clin Rheumatol 2014; 28: 5–15.

27. Holubová M. Validizace a porovnání dotazníků na sledování kvality života u pacientů s artrózou kolenního a kyčelního kloubu. Disertační práce. Brno 2016.

28. Lošťák J, Gallo J, Zapletalová J. Analýza vybraných vlastností pacientů přicházejících k implantaci TEP kyčle a kolena. Ortopedie 2014; 8(5): 216–223.

29. Silverwood V, Blagojevic-Bucknall M, Jinks C, Jordan JL, Protheroe J, Jordan KP. Current evidence on risk factors for knee osteoarthritis in older adults:a systematic review and meta-analysis. Arthritis & Rheumatology 2017; 69(1): 86–93.

30. Neogi T. The Epidemiology and impact of pain in osteoarthritis. Osteoarthr Cartil 2013; 21(9): 1145–1153.

31. Hosnijeh FS, Zuiderwijk ME, Versteeg M, Smeele HTW, Hofman A, et al. Cam deformity and acetabular dysplasia as risk factor s for hip osteoarthritis. American College of Rheumatology 2016.

Labels
Dermatology & STDs Paediatric rheumatology Surgery Orthopaedics Rheumatology Traumatology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×