Rhabdomyolysis, a brief case report and commentary


Authors: M. Hrbek
Authors‘ workplace: Interní oddělení nemocnice v Českých Budějovicích a. s ;  Kazuistika byla přednesena na Třeboňských revmatologických dnech dne 4. 1. 2007
Published in: Čes. Revmatol., 15, 2007, No. 4, p. 197-200.
Category: Case Report

Overview

Rhabdomyolysis is a syndrome characterized by necrosis of striated muscle cells and release of theirs content into the blood circulation. The author emphasizes interdisciplinary character of the clinical syndrome and presents a case report of twenty-six year-old woman that was hospitalized after unusual physical activity (spinning) at internal department. General information on the pathophysiology, causes of the disease, clinical picture and management of the syndrome are summarized. In conclusion the author speculates on the examination of metabolic myopathies, which may be rare, however, important causes of rhabdomyolysis. Significance of potential detection of inherited myopathy bare on the fact that prognosis of part of the patients may be influenced by preventive treatment.

Key words:
rhabdomyolysis; myoglobin; metabolic myopathy; disorders of beta-oxidation of fatty acids


Sources

1. Kroužecký A, Matějovič M, Rokyta R jr., Novák I. Rabdomyolýza – mechanismy vzniku, příčiny, důsledky a léčba. Vnitř lék 2003; 49: 668–72.

2. Ambrožová H, Hobstová J. Rhabdomyolýza – příčiny, klinický obraz a léčba, naše zkušenosti. Klin mikrobiol infec lek 2000; 6: l39–42.

3. Kabíček P, Chrastina P, Dvořáková L, Magner M, Zeman J. Rabdomyolýza po fyzické námaze – benigní nález nebo projev závažného onemocnění. Prakt lek 2006; 86: 393–95.

4. Bzdúch V. Najčastejšia genetická príčina rabdomyolýzy. Vnitř lek 2004; 50: 82.

5. Vencovský J, Jarošová K, Tomasová Studýnková J, et al. Polymyositida a dermatomyositida – projekt Národního registru revmatických chorob. Čes revmatol 2002; 10: 98–l05.

6. Herle P, Krobová E, Elyjiwová O, Velebová P. Rabdomyolýza – syndrom netrénovaných sportovců? Prakt lek 2006; 86: 90–92.

7. Holt SG. Rhabdomyolysis and acute renal failure. Causes and therapy. Intensive Care 2002; 9: l7–25.

8. Soška V. Hypolipidemika. In: Vítovec J, Špinar J a kol. Ed. Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění, Praha, Avicenum 2004; l73–l82.

9. Hoffman GF Dědičné metabolické poruchy. Praha Grada 2006; 416 stran

10. Ševčík P, Černý V, Vítovec J, et al. Intenzivní medicína. Praha, Galén 2003; 422 stran.

Labels
Dermatology & STDs Paediatric rheumatology Rheumatology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account