Význam synoviálních fibroblastů v patogenezi revmatoidní artritidy


Authors: L. Šenolt
Authors‘ workplace: Revmatologický ústav, Praha
Published in: Čes. Revmatol., 14, 2006, No. 2, p. 65-70.
Category: Overview Reports

Overview

Revmatoidní artritida (RA) je chronické autoimunitní zánětlivé onemocnění, které vede k destrukci kloubů. V synoviální tkáni postiženého kloubu je pozorována zvýšená proliferace a hyperplazie buněk synoviální intimy, tvorba prozánětlivých cytokinů, chemokinů a akumulace imunokompetentních buněk. V posledních letech jsou v popředí zájmu při výzkumu patogeneze RA synoviální fibroblasty. Ty jsou aktivovány prozánětlivými cytokiny makrofágů a lymfocytů, nacož následně odpovídají tvorbou enzymů degradujících matrix, které vedou k progresivní destrukci kloubu. RA synoviální fibroblasty však vykazují invazivní potenciál i nezávisle na přítomnosti imunokompetentních buněk a prozánětlivých cytokinů. Autor se v tomto článku věnuje morfologii fibroblastů, jejich narušené apoptóze, interakci fibroblastů s imunokompetentními buňkami, aktivaci synoviálních fibroblastů nezávisle na cytokinech a účasti aktivovaných fibroblastů na destrukci kloubu během patogeneze RA.

Klíčová slova:
revmatoidní artritida, prozánětlivé cytokiny, synoviální fibroblasty


Labels
Dermatology & STDs Paediatric rheumatology Rheumatology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account