Observační studie u pacientů s osteoartrózou nebo revmatoidní artritidou léčených celecoxibem


Authors: K. Pavelka
Authors‘ workplace: Revmatologický ústav, Praha
Published in: Čes. Revmatol., , 2003, No. 4, p. 181-188.
Category:

Overview

Autor prezentuje výsledky velké, observační multicentrické studie, která si dala za cíl sledovatúčinnost a bezpečnost celecoxibu v léčbě osteoartrózy a revmatoidní artritidy v podmínkách běžnéklinické praxe v České republice. Do souboru bylo zařazeno 1818 pacientů s převažující diagnózouosteoartrózy (73,1 %). Délka sledování byla 3 měsíce. Dávkování celecoxibu bylo podle doporučenív SPC, tzn. 200 mg u osteoartrózy a 200–400 mg celecoxibu denně u revmatoidní artritidy. Spokojenosts léčbou (body 1–3 na 10 bodové škále) vyjádřilo 82,5 % pacientů. Své přání pokračovat v léčběcelecoxibem vyjádřilo 88,8%pacientů. Průměrná denní dávka celecoxibu uOA byla 204,25mgdenněa v průběhu léčby se nezvyšovala. Průměrná dávka celecoxibu u RA byly 314 mg a v průběhu studiese snižovala. Snášenlivost byla hodnocena pacienty 92,8 % jako velmi dobrá a pouze u 2,6 % jakošpatná. Nežádoucí účinky ve vztahu k léku se vyskytly ve 23 případech (1,3 %) u 20 pacientů vedlyk ukončení léčby. Nebyly zaznamenány závažné NÚ. Tato observační studie potvrdila dobrý poměrúčinnost/toxicita celecoxibu v klinické praxi při léčbě bolesti a zánětu u OA a RA.

Klíčová slova:
nesteroidní antirevmatika, celecoxib, gastropatie

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Dermatology & STDs Paediatric rheumatology Rheumatology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account