Sekundární amyloidóza ledvin jakokomplikace revmatologických onemocnění


Authors: R. Ryšavá
Authors‘ workplace: I. interní klinika VFN
Published in: Čes. Revmatol., , 2000, No. 4, p. 142-147.
Category:

Overview

Sekundární (reaktivní) amyloidóza je nepříliš vzácná komplikace chronických revmatologickýchonemocnění typu revmatoidní artritidy (RA), juvenilní chronické artritidy (JCA), ankylozujícíspondylartritidy (AS). Kromě zvýšených hladin cirkulujícího prekurzoru SAA se na rozvoji onemoc-nění podílí i celá řada dalších faktorů včetně cytokinů a růstových faktorů. Postižení ledvin je častéa je závažnou příčinou morbidity a mortality nemocných. Setkáváme se s těžkým nefrotickýmsyndromem, poruchami funkce ledvin jak glomerulárními, tak tubulárními. Léčba nemocnýchs postižením ledvin je nedostatečně účinná a její výsledky jsou velmi neuspokojivé. U JCA sepředevším doporučuje podávání chlorambucilu, u RA a AS aplikace chlorambucilu, cyklofosfamidu,azathioprinu. Léčba musí být dlouhodobá a je nutné počítat s jejími vedlejšími účinky. Perspektivouse jeví jak symptomatická terapie představující transplantaci ledviny, tak transplantace kostnídřeně jako kauzální léčba.

Klíčová slova:
amyloidóza ledvin, amyloid, revmatoidní artritida, juvenilní chronická artritida,ankylozující spondylartritida, nefrotický syndrom

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Dermatology & STDs Paediatric rheumatology Rheumatology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account