Terapie osteoartrózy(Přehled terapeutických možností s prokázanou účinnostípro potřeby formulování standardních postupů)


Authors: K. Pavelka 1;  K. Trnavský 2
Authors‘ workplace: Revmatologický ústav, Praha 2 Arthrocentrum, Praha 1
Published in: Čes. Revmatol., , 1999, No. 1, p. 22-32.
Category:

Overview

Autoři podávají přehled nefarmakologické i farmakologické léčby osteoartrózy. Uvedený přehledbude sloužit jako podklad pro tvorbu standardních postupů. Při jeho tvorbě byly použity návodyAmerické revmatologické společnosti a dále přehledná práce a metaanalytické studie z renomova-ných časopisů, které analyzují především randomizované, kontrolované studie. Je zdůrazněnaposloupnost terapeutického postupu od nefarmakologických po farmakologické prostředky. Jepodán přehled novějších tzv. SYSADOA. V závěru jsou uvedeny některé experimentální postupya stručně popsány základní postupy chirurgické léčby.

Klíčová slova:
osteoartróza, analgetika, nefarmakologická léčba, SYSADOA

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Dermatology & STDs Paediatric rheumatology Rheumatology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×