Skeletální vady v ordinaci revmatologa


Authors: S. Macháček
Authors‘ workplace: Revmatologický ústav Praha, ředitel doc. MUDr. K. Pavelka, CSc.
Published in: Čes. Revmatol., , 1999, No. 1, p. 38-42.
Category:

Overview

Vrozené vývojové vady skeletu patří svým výskytem mezi vzácnější onemocnění. Tvoří heterogennískupinu onemocnění jak co do klinických projevů, tak co do patogeneze. Studium skeletálníchdysplazií přináší vlivem rozvoje molekulární biologie nové poznatky. Zlepšenou prenatální dia-gnostikou se zvyšuje pravděpodobnost jejich časného záchytu. Kauzální léčba však dosud nenímožná a pacienti jsou odkázáni většinou na symptomatickou terapii, jak o tom svědčí kazuistickésdělení o postižení spondyloepifyzeální dysplazií.

Klíčová slova:
skeletální dysplazie, prenatální diagnostika, spondyloepifyzeální dysplazie

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Dermatology & STDs Paediatric rheumatology Rheumatology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account