High resistance of bacterial strains Streptococcus agalactiae to antibiotic therapy in early-onset and late-onset disease in newborns


Authors: D. Balíková;  V. Adámková;  J. Svobodová
Authors‘ workplace: Laboratoř klinické mikrobiologie a ATB centrum, Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN, Praha, vedoucí pracoviště prim. MUDr. V. Adámková
Published in: Čes. Gynek.2011, 76, č. 3 s. 235-239

Overview

Objective:
The resistance of S. agalactiae strains to macrolide and lincosamide antibiotics in newborns and their mothers.

Design:
Retrospective cohort study.

Setting:
Laboratory of Clinical Microbiology and Antibiotic Centre, Department of Clinical Biochemistry and Laboratory Diagnostics, General Teaching Hospital, Prague.

Subject and method:
In newborns in General Teaching Hospital in Prague between the years 2007 and 2009 we found 79 patients with S. agalactiae. Erythromycin and clindamycin were used in disk diffusion testing.

Results:
In the collection of the children with early and late S. agalactiae infection was proved the same level of resistance to erythromycin and clindamycin – 39% (resp. 40%).

Conclusion:
Macrolide and lincosamide antibiotics cannot be used for antibiotic prophylaxis during delivery without knowledge of the antibiotic susceptibility testing result due to the high level of the antibiotic resistance of Streptococcus agalactiae strains.

Key words:
Streptococcus agalactiae, neonatal infections, antibiotic profylaxis, macrolide, antobiotic resistance.


Sources

1. Achichat, A., Hajjeh, R. Prevention of Perinatal Group B Streptococcal Disease. Revised Guidelines from CDC. ASM, National Center for Immunization and Respiratory Diseases, Division of Bacterial Diseases. 2010, p. 1-76.

2. Castor, ML., Whitney, CG., Como-Sabetti, K., et al. Antibiotic resistance patterns in invasive group B streptococcal isolates. Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology, 2008, Artikle ID 727505. Published online 2009.

3. CDC, Group B Strep Prevention. Prevention of Perinatal Group B Streptococcal Disease. Revised Guidelines from CDC, 2010, November 19, 2010 / Vol. 59 / No. RR-10.

4. Čekanová, M., Kolář, M. Rezistence komunitních kmenů Streptococcus agalactiae k makrolidovým antibiotikům. Klin Farmakol Farmacie, 2008, 22(2), s. 55-57.

5. Macko, J., Zach, J. Postup péče o novorozence Streptococcus agalactiae (GBS) negativních, pozitivních nebo nevyšetřených matek. Doporučené postupy České neonatologické společnosti. Dok. č. 4. 2006. Čes Gynek, 2008, 73, S1, s. 39-42.

6. Mandel, GL., et al. Principles and practice of infectious diseases. Seventh ed. Philadelphia: Churchill Livingstone Elsevier, 2010, p. 2655-2663.

7. Mašata, J., Jedličková, A., Švihovec, P. Antibiotická léčba a profylaxe některých infekcí v těhotenství. Klin Farmakol Farmacie, 2008, 22(4), s. 137-141.

8. Měchurová, A., Melichar, J., Straňák, Z., et al. Perinatální infekce a podávání antibiotik podle nových poznatků. Česká gynekologická a porodnická společnost - Sekce perinatální medicíny. Doporučené postupy v perinatologii, 2007, 13, s. 24-25.

9. Měchurová, A., Rokytová, V. Doporučený postup - předčasný odtok plodové vody. Moderní Gynek Porod, 2007, 16, 1, suppl. A.

10. Měchurová, A., Vlk, R., Unzeitig, V. Doporučený postup při diagnostice a léčbě streptokoků skupiny B v těhotenství a za porodu. Moderní Gynek Porod, 2007, 16, suppl. A, s. 129-131.

11. Phares, CR., Lynfield, R., Farley, MM., et al. Epidemiology of invasive group B streptococcal disease in the United States, 1999-2005. JAMA, 2008, 299(17), p. 2056-2065.

12. Schrag, S., Gorwitz, R, Fultz-Butts, K., et al. Prevention of Perinatal Group B Streptococcal Disease, Revised Guidelines from CDC, 2002, 51(RR11), p. 1-22.

13. Simoes, J., Aroutcheva, A., Heimler, I., et al. Antibiotic resistance paterns of group B streptococcal clinical isolates. Infect Dis Obstet Gynek, 2004, 12(1), p. 1–8.

14. Straková, L., Motlová, J. Jsou u nás evidovaná novorozenecká onemocnění časného typu vyvolaná Streptococcus agalactiae špičkou ledovce? Zprávy centra epidemiologie a mikrobiologie, 2002, 11(1), s. 25-27.

15. Straková, L., Motlová, J. Active surveillance of early onset disease due to group B streptococci in newborns. Indian J Med Res, 2004, 119 (Suppl), p. 205-207.

16. Šimečka, O., Pštros, M., Podešvová, H. Prevence časné formy onemocnění novorozenců streptokoky skupiny B: neonatální outcome po zavedení doporučeného postupu. Čes Gynek, 2010, 75, 1, s. 41-46

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 3

2011 Issue 3

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account