Vulvovaginitida. Výskyt a význam smíšených a „nezařaditelných“ obrazů


Authors: Z. Líbalová 1;  P. Čepický 1;  J. Malina 2;  K. Stanslický 3;  M. Kuželová 1;  Z. Medalová 3;  K. Sosnová 1
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická ambulance LEVRET s. r. o., Praha, vedoucí MUDr. PhDr. P. Čepický, CSc. 1;  Mikrobiologická laboratoř, AESCULAB, s. r. o., Praha, vedoucí RNDr. J. Malina, CSc. 2;  Gynekologická ambulance, Praha, vedoucí MUDr. K. Stanslický 3
Published in: Čes. Gynek.2007, 72, č. 1 s. 32-37
Category: Original Article

Overview

Cíl studie:
Posoudit výskyt smíšených a „nezařaditelných“ vulvovaginitid (tj. takových, které splňují diagnostická kritéria několika diagnostických jednotek nebo žádné diagnostické jednotky) u sympatomatických a asymptomatických žen.

Typ studie:
Prospektivní studie.

Metodika:
U 412 žen (z toho 115 asymptomatických) byla stanovena diagnóza vulvovaginitis na základě gynekologického vyšetření, pH, aminového testu a mikroskopického vyšetření podle Giemsy a Grama.

Výsledky:
Mykóza byla diagnostikována u 15,5 % žen (u 9,6 % asymptomatických), laktobacilóza u 5,6 % (u 7,0 % asymptomatických), anaerobní vaginóza u 10,7 % (8,7 % asymptomatických), aerobní vaginitis u 7,7 % žen (4,3 % asymptomatických). U 15,0 % byly diagnostikovány smíšené infekce (u 6,1 % asymptomatických). U 29,4 % symptomatických žen nebyla splněna diagnostická kritéria žádné z nozologických jednotek.

Závěr:
Vulvovaginální mykózu, laktobacilózu, anaerobní vaginózu, aerobní vaginózu chápeme jako dysmikrobie. Prokázali jsme vysoký výskyt smíšených infekcí, které splňují diagnostická kritéria více jednotek („čisté“ diagnózy ku „smíšeným“ diagnózám 1,62 : 1). Prokázali jsme rovněž vysoký výskyt těchto diagnóz u asymptomatických žen (36,0 %). Naopak u 29,4 % symptomatických žen se nepodařilo diagnózu stanovit, nález byl buď „normální“ nebo „nezařaditelný“.

Klíčová slova:
vulvovaginitidy, smíšené infekce, mykóza, laktobacilóza, anaerobní vaginóza, aerobní vaginitis


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 1

2007 Issue 1

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×