TVT SECUR System – tahuprostá podpora uretry u žen trpících stresovou inkontinencí moči – technika a první zkušenosti


Authors: A. Martan;  J. Mašata;  K. Švabík
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc.
Published in: Čes. Gynek.2007, 72, č. 1 s. 42-49
Category: Original Article

Overview

Cíl studie:
Cílem příspěvku je prezentace nové miniinvazivní páskové metody určené k léčbě stresové inkontinence moči – TVT S System (tahuprostá poševní páska – bezpečná metoda).

Typ studie:
Průřezová klinická studie.

Pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha.

Materiál a metodika:
V článku prezentujeme techniku operace, předoperační vyšetření včetně UZ vyšetření před a po operaci v klidu a v průběhu Valsalvova manévru, subjektivní a objektivní hodnocení efektu operace v naší skupině. Tato studie hodnotí léčebný efekt a komplikace sdružené s TVT S operačním postupem. Do klinické studie bylo zařazeno 15 žen s dříve neléčenou stresovou inkontinencí moči. Jejich průměrný věk byl 53,1 roku, průměrný BMI (body mass index) 27,73 a průměrná parita 1,86. Páska byla desetkrát umístěna do pozice „Hammock“ a pětkrát do „U“ pozice.

Výsledky:
Všechny pacientky jsou od jednoho do tří měsíců po operaci. Léčebný efekt je 93%. Komplikace TVT S metody při umístění pásky v pozici „Hammock“ byla v jednom případě přetrvávající mírná stresová inkontinence moči, dvakrát bylo zaznamenáno zřasení pásky, jedenkrát pacientka po operaci trpěla bolestmi v pochvě. Jedenkrát jsme zaznamenali erozi pochvy, která byla způsobena páskou v rozsahu asi 3 mm. Nezaregistrovali jsme žádné komplikace po TVT S metodě při umístění pásky do pozice „U“.

Závěr:
Naše první zkušenosti s TVT S metodou, které se týkají možných komplikací, pooperační péče a léčebného efektu jsou velmi dobré. TVT S je možné zavádět dvěma přístupy, což umožnuje variace u obou velkých skupin pacientek se stresovým typem inkontinence moči. Pro pacientky se střední a vyšší mobilitou uretry se zdá výhodnější umístit pásku v pozici „Hammock“, tento postup je jednodušší a rychlejší. U pacientek s menší mobilitou uretry je možné umístit pásku do pozice U, kde podpora uretry je lepší, tato metoda je časově náročnější a poněkud obtížnější.

Klíčová slova:
inkontinence moči u žen, komplikace, TVT S bezpečná metoda


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 1

2007 Issue 1

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×