Profylaktická HPV vakcinace


Authors: P. Freitag
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc.
Published in: Čes. Gynek.2007, 72, č. 1 s. 38-41
Category: Original Article

Overview

Cíl studie:
Podat přehled o současném stavu vývoje profylaktických HPV vakcín.

Typ studie:
Přehledový článek.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze.

Metodika:
Rešerše literatury.

Závěr:
Současné znalosti o vztahu HPV infekce a karcinomu děložního hrdla dávají teoretický předpoklad pro vývoj profylaktických vakcín. Výsledky extendovaných studií kvadrivalentní a bivalentní HPV vakcíny opravňují očekávat jejich brzké uvedení do klinické praxe.

Klíčová slova:
profylaktická HPV vakcína, karcinom děložního hrdla


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 1

2007 Issue 1

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account

×