Kryokonzervace ovariální tkáně – šance na záchranu fertility žen s nádorovým onemocněním


Authors: M. Huser 1;  E. Juránková 1;  I. Crha 1;  P. Ventruba 1;  R. Hudeček 1;  J. Žáková 1;  L. Šmardová 2;  Z. Král 2
Authors‘ workplace: Centrum asistované reprodukce CAR 01, Gynekologicko - porodnická klinika Fakultní nemocnice, Brno 1;  Interní hemato-onkologická klinika Fakultní nemocnice, Brno 2
Published in: Čes. Gynek.2007, 72, č. 1 s. 68-73
Category: Original Article

Overview

Chemoterapie jako jedna ze základních modalit onkologické léčby zanechává často trvalé následky a mezi nejčastější patří právě neplodnost na základě ireverzibilního poškození gonád. Jednou z metod zachování fertility u žen s nádorovým onemocněním je kryokonzervace ovariální tkáně (KOT). Jedná se o metodu intenzivně rozvíjenou v posledních několika letech. Článek podává souhrnný přehled nejnovějších poznatku o této problematice a prezentuje také vlastní zkušeností touto metodou u pacientek s nově diagnostikovaným nádorovým onemocněním krvetvorby.

Klíčová slova:
nádorové onemocnění, neplodnost, asistovaná reprodukce, kryokonzervace ovariální tkáně


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 1

2007 Issue 1

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account