Úspěšně odložený porod těhotenství dvojčat


: T. Binder 1;  A. Pařízek 2;  Z. Hájek 2;  M. Dokoupilová 2
: Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN v Motole, přednosta doc. MUDr. L. Rob, CSc. 2Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 1
: Čes. Gynek.2003, , č. 5 s. 333-335
:

Cíl studie:
Popis dvojčetného těhotenství po IVF, s odtokem plodové vody plodu A v 22. g. t. a jehonásledného potratu a úspěšného oddálení porodu druhého z dvojčat.Typ studie: Kazuistika.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika, 2. LF Univerzity Karlovy a FN v Motole,Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF Univerzity Karlovy a VFN v Praze.Metodika: Pacientka, 34 let, přijata v 23. g. t. na kliniku s odtokem plodové vody u plodu A, ponástupu spont. kontrakcí dokončen potrat plodu A. Tokolyticky zastavena děložní činnost a potýdenním expektačním intervalu naložen cerclagový steh. Těhotenství zajištěno antibiotiky a 48hodin tokolýzou beta mimetiky. Pacientka bez obtíží donáší těhotenství do 37. g. t., kdy docházík vzestupu zánětlivých markerů. Odstraněn cerklážový steh, po 12 hodinách dochází k porodníčinnosti. Těhotenství ukončeno pro hrozící hypoxii plodu úspěšně císařským řezem.Závěr: Po potratu prvního plodu se podařilo oddálit interval porodu druhého plodu o 4 měsíce.Narodil se hraničně zralý novorozenec v dobrém klinickémstavu, který bez větších problémů přežil.

Klíčová slova:
vícečetné těhotenství, odložený porod plodu B

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account