Fluoride Content in Instant Milk Formulas available in the Czech Republic


Authors: E. Oganessian 1;  Z. Broukal 1;  E. Lenčová 1;  R. Ivančaková 2;  J. Dušková 1
Authors‘ workplace: Výzkumný ústav stomatologický 1. LF UK a VFN, Praha 1;  Stomatologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové 2
Published in: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 108, 2008, 4, s. 87-90

Overview

The aim of the study was to estimate the contribution of instant milk formulas (IMFs) manufactured by Nutricia, Nestlé and Hero available at local food market to the fluoride intake of infants in the Czech Republic. Fluoride content in IMFs dissolved in recommended bottled waters for infants has been determined in order to estimate the background fluoride intake when recommending fluoride supplementation. Totally 8 IMFs brands for children aged 1-3 months, 8 for 4-10 months and 6 for >10-months were involved. Formulae were dissolved either in deionised water or in three brands of bottled waters for infants containing 0.06, 0.15 and 0.56 ppm of fluoride. Fluoride content in dissolved IMFs was determined after HMDS-facilitated diffusion, using a fluoride ion specific electrode ELIT 8221 (Nico, USA) and an ionometer InoLab pH/ION 735P (WTW, Germany). During preparation stage of this study it was found that the employed microdiffusion sample processing [25] gave more than 97 % fluoride recovery among samples.

Results:
Fluoride concentrations ranged in IMFs: < 0.02 to 0.66 ppm when dissolved in deionised water, 0.04-0.34, 0.08 to 0.48 and 0.38 to 1.05 ppm when dissolved in infant bottled waters with 0.06, 0.15 and 0.56 ppm F, respectively. One brand of IMF, Sunar Complex Premium (Hero), was supplemented by fluoride (0.50 mg F/100 g of pulver). Its fluoride content after dissolution in deionised water and bottled waters with 0.06, 0.15 and 0.56 ppm F amounted to 0.87, 0.86, 1.04 nd 1.28 ppm, respectively. It is thus recommended to use low fluoride water for the reconstitution of that fluoride-supplemented brand of IMF.

Key words:
instant milk - formulas - fluorides


Sources

1. Ataç, A., Altay, N., Olmez, S.: Fluoride content of infant formulas and market milk in Turkey. Turk. J. Pediatr., 43, 2001, 2, s. 102-104.

2. Broukal, Z.: Kritická perioda vývoje skloviny stálých zubů: Příspěvek k racionální a bezpečné fluoridové suplementaci v prevenci zubního kazu u dětí předškolního věku (Critical period of the permanent teeth enamel development: Contribution to the racional and safe fluoride supplementation in pre-school age). Prakt. zub. Lék., 48, 2000, 2, s. 35-38.

3. Broukal, Z., Dušková, J., Bártová, L.: Obsah fluoridu v produktech kojenecké mléčné výživy (Fluoride content in instant milk formulas). Č. S. Pediatrie, 55, 2000, s. 505-507.

4. Browne, D., Whelton, H., O’Mullane, D.: Fluoride metabolism and fluorosis. J. Dent., 33, 2005, 3, s. 177-186.

5. Burt, B. A.: The changing pattern of systemic fluoride intake. J. Dent. Res., 71, 1992, Spec. Iss., s. 1228-1237.

6. Buzalaf, M. A., Granjeiro, J. M., Damante, C. A., de Ornelas, F.: Fluoride content of infant formulas prepared with deionized, bottled mineral and fluoridated drinking water. ASDC J. Dent. Child., 68, 2001, 1, s. 37-41.

7. Buzalaf, M. A., Damante, C. A., Trevizani, L. M., Granjeiro, J. M.: Risk of fluorosis associated with infant formulas prepared with bottled water. J. Dent. Child (Chic)., 71, 2004, 2, s. 110-113.

8. de Almeida, B. S., da Silva Cardovo, V. E., Buzalaf, M. A.: Fluoride ingestion from toothpaste and diet in 1- to 3-year-old Brazilian children. Community Dent. Oral Epidemiol., 35, 2007, 1, s. 53-63.

9. Evans, W. R., Stamm, J. W.: An epidemiological estimate of the critical period during which human maxillary central incisors are most susceptible to fluorosis. J. Publ. Health Dent., 51,1991, s. 251-259.

10. Johnson, J. Jr., Bawden, J. W.: The fluoride content in infant formulas available in 1985 Pediatric Dent., 9, 1987, s. 33-37.

11. Koparal, E., Ertugrul, F., Oztekin, K.: Fluoride levels in breast milk and infant foods. J. Clin. Pediatr. Dent., 24, 2000, 4, s. 299-302.

12. Kratzer, K., Kožíšek, F.: Zpráva o kvalitě pitné vody v ČR v roce 2006. ISBN 978-80-7071-285-6; http://www. szu.cz/chzp/voda/pdf/monit/voda_06.pdf.

13. Levy, S. M., Hillis, S. L., Warren, J. J., Broffitt, B. A., Mahbubul Islam, A. K., Wefel, J. S., Kanellis, M. J.: Primary tooth fluorosis and fluoride intake during the first year of life. Community Dent. Oral Epidemiol., 30, 2002, 4, s. 286-295.

14. Levy, S. M., Warren, J. J., Broffitt, B.: Patterns of fluoride intake from 36 to 72 months of age. J. Public. Health Dent., 63, 2003, 4, s. 211-220.

15. Marshall, T.A., Levy, S. M., Warren, J. J., Broffitt, B., Eichenberger-Gilmore, J. M., Tumbo, P. J.: Associations between intakes of fluoride from beverages during infancy and dental fluorosis of primary teeth. J. Am. Coll. Nutr., 23, 2004, 2, s. 108-116.

16. Nevoral, J., Frühauf, P., Handzel, J., Broukal, Z., Lukešová, I., Brázda, O., Čechová, M., Rokytová, K.: Fluor v prevenci zubního kazu. Česko-slovenská pediatrie, 51, 1996, s. 363-365

17. Oganessian, E., Ivančáková, R., Koštířová, M., Broukal Z.: Obsah fluoridu v balených kojeneckých, pramenitých a přírodních minerálních vodách; Čes. Stomat., 107, 2007, s. 32-35.

18. Oganessian, E., Koštířová, M., Lenčová, E., Broukal, Z.: Fluoride content in instant milk formulas available in the Czech Republic. Caries Res., 41, 2007, 275, Abstr. č. 22.

19. O’Mullane, D. M., Ketley, C. E., Cochran, J. A., Whelton, H. P., Holbrook, W. P., van Loveren, C., Fernandes, B., Seppä, L., Athanassouli, T.: Fluoride ingestion from toothpaste: conclusions of European Union-funded multicentre project. Community Dent. Oral Epidemiol., 32, 2004, Suppl 1, s. 74-76.

20. Riordan, P. J.: Dental fluorosis decline after changes to supplement and toothpaste regimens. Community Dent. Oral Epidemiol., 30, 2002, 3, s. 233-240.

21. Rahul, P., Hegde, A. M., Munshi, A. K.: Estimation of the fluoride concentrations in human breast milk, cow’s milk and infant formulae. J. Clin. Pediatr. Dent., 27, 2003, 3, s. 257-260.

22. Silva, M., Reynolds, E. C.: Fluoride content of infant formulae in Australia. Aust. Dent. J., 41,1996, s. 37-42.

23. Sunar Komplex Premium - produktové informace: http://www.hero.cz/SUNAR/Produkty/845.

24. Vyhláška MZ ČR č. 275/2004 Sb. O požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy; Sbírka zákonů, částka 88, 5791-5807, 2004.

25. van Staden, J. F., van Rensburg, S. D.: Improvement on the microdiffusion technique for the determination of ionic and ionizable fluoride in cows’ milk. Analyst, 116, 1991, s. 807-810.

26. van Loveren, C., Ketley, C. E., Cochran, J. A., Duckworth, R. M., O’Mullane, D. M.: Fluoride ingestion from toothpaste: fluoride recovered from the toothbrush, the expectorate and the after-brush rinses. Community Dent. Oral Epidemiol., 32, 2004, Suppl 1, s. 54-61.

Labels
Maxillofacial surgery Orthodontics Dental medicine
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account