Léčba bipolární deprese


: E. Češková;  T. Kašpárek
: Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, přednosta prof. MUDr. E. Češková, CSc.
: Čes. a slov. Psychiat., , 2004, No. 4, pp. 229-237.
:

Autoři upozorňují na problematiku diagnostiky bipolární deprese, která bývá nejčastějimylně diagnostikována jako unipolární deprese se všemi konsekvencemi. Při akutní léčbě semůžeme setkat s nemocnými již léčenými stabilizátory nálady (pak přichází v úvahu optimalizacehladin a dávek) nebo dosud neléčenými (pak preferujeme lithium a lamotrigin). V případě neúspěchumonoterapie obvykle přidáváme antidepresiva. Přes konsenzus četných algoritmů nebývá bipolárnídeprese často stabilizátory léčena. Autoři zmapovali situaci na Psychiatrické klinice FN v Brně.Retrospektivně bylo identifi kováno celkem 33 nemocných hospitalizovaných v průběhu dvouroků (listopad 2001 – listopad 2003) pro bipolární depresi. Při přijetí bylo 24 % diagnostikovánojako unipolární deprese, 12 % přicházelo k hospitalizaci po suicidálním pokusu, 12 % nebylo předpřijetím léčeno, 51 % přicházelo se stabilizátory nálady. Při propuštění odcházelo více nemocných sestabilizátory nálady (51 % vs 81 %, p=0,01).

Klíčová slova:
bipolární deprese, unipolární deprese, stabilizátory nálady, antidepresiva.

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Addictology Paediatric psychiatry Psychiatry
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account